Izglītība

    Liepājas izglītības pārvaldes nolikums

    • Iestāde:
    • Publicēts:

    Pārvaldes darbības mērķis ir organizēt normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā, gādājot par iespēju Liepājas pilsētas iedzīvotājiem iegūt pieejamu un kvalitatīvu izglītību, un vienlaikus sniegt organizatorisku un metodisku palīdzību pašvaldības izglītības iestādēm šādas izglītības nodrošināšanā.

    Dokumenti