Par Izglītības pārvaldi

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Izglītības pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno izglītības funkcijas Liepājas pilsētā.

Liepājas pilsētas Izglītības nozares tiek veidota, pamatojoties uz attīstības koncepciju 2015.–2020. gadam.

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Reģistrācijas numurs: 90000063151

Apskatīt visus Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktus.

Aktuāli

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un Veselības ministrijas ieteikumus, kā arī ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, no 26. oktobra līdz 6. novembrim Liepājas Izglītības pārvalde daļēji pāriet uz attālinātu darbu. Aicinām apmeklētājus izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē, iespēju robežās izmantojot attālinātu saziņu pa tālruni vai e-pastu. Dokumentus, ko nevar nosūtīt elektroniski, lūdzam ievietot pastkastē pie ieejas durvīm (aploksnē, uz kuras ir iesniedzēja paraksts).

Pieteikties uz pieņemšanu pie Izglītības pārvaldes speciālista.

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–17.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–17.00
Pusdienu pārtraukums: 12.00–13.00 

Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 (divām) stundām.

Kontaktinformācija

Administrācija
Tālrunis: 63 424 534
Fakss: 63 489 170
E-pasts: info@liepaja.edu.lv

Vadītāja Kristīne Niedre-Lathere
Tālrunis: 63 489 136
E-pasts: kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

Vadītājas vietniece Inga Ekuze
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe
Tālrunis: 26 164 739
E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv

Lai  saņemtu rīkojumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu, izglītības iestāžu vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas vadītājam jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē pieteikums un profesionālās kompetences pilnveides programma. Pakalpojuma apraksts pieejams www.latvija.lv.