Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par Izglītības pārvaldi

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Izglītības pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno izglītības funkcijas Liepājas pilsētā.

Liepājas pilsētas izglītības nozare tiek veidota, pamatojoties uz attīstības koncepciju 2020.–2025. gadam.

Kontaktinformācija

Liepājas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, LV-3401, Liepāja
Reģistrācijas numurs: 90000063151

Apskatīt visus Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktus.

Pieteikties uz pieņemšanu pie Izglītības pārvaldes speciālista.

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00
Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

Kontaktinformācija

Administrācija
Tālrunis: 63 424 534
Fakss: 63 489 170
E-pasts: info@liepaja.edu.lv

Vadītāja p.i. Inga Ekuze
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe
Tālrunis: 26 164 739
E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv

Lai  saņemtu rīkojumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu, izglītības iestāžu vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas vadītājam jāiesniedz Liepājas Izglītības pārvaldē pieteikums un profesionālās kompetences pilnveides programma. Pakalpojuma apraksts pieejams www.latvija.lv.

Rekvizīti

Liepājas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja
Reģistrācijas numurs: 90000063151
Banka: AS SEB banka UNLALV2X012
Konts: LV78UNLA0022700004100
Subkonts: 22700004100

  • Atjaunots:
  • 7. novembris, 2023