Par Izglītības pārvaldi

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Izglītības pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno izglītības funkcijas Liepājas pilsētā.

Liepājas pilsētas Izglītības nozares tiek veidota, pamatojoties uz attīstības koncepciju 2015.–2020. gadam.

Lai  saņemtu rīkojumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu, izglītības iestāžu vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas vadītājam jāiesniedz  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē  pieteikums un profesionālās kompetences pilnveides programma. Pakalpojuma apraksts pieejams www.latvija.lv.

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Reģistrācijas numurs: 90000063151

Apskatīt visus Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktus.

Pieteikties uz pieņemšanu pie Izglītības pārvaldes speciālista.

Administrācija
Tālrunis: 63 424 534
Fakss: 63 489 170
E-pasts: info@liepaja.edu.lv

Kristīne Niedre-Lathere
Vadītāja
Tālrunis: 63 489 136
E-pasts: kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv