Par Izglītības pārvaldi

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Izglītības pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno izglītības funkcijas Liepājas pilsētā.

Liepājas pilsētas Izglītības nozares tiek veidota, pamatojoties uz attīstības koncepciju 2015.–2020. gadam.

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Reģistrācijas numurs: 90000063151

Apskatīt visus Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktus.

Pieteikties uz pieņemšanu pie Izglītības pārvaldes speciālista.

Administrācija
Tālrunis: 63 424 534
Fakss: 63 489 170
E-pasts: info@liepaja.edu.lv

Vadītājas vietniece, vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ekuze (no 05.05.2020.)
Tālrunis: 63 489 141, mobilais tālrunis: 29 259 890
E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv

Kristīne Niedre-Lathere
Vadītāja (prombūtnē no 17.01.2020.)
Tālrunis: 63 489 136
E-pasts: kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

Lai  saņemtu rīkojumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu, izglītības iestāžu vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas vadītājam jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē pieteikums un profesionālās kompetences pilnveides programma. Pakalpojuma apraksts pieejams www.latvija.lv.