Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Plānošana un attīstība

  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu gala redakcijas

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldība
  • 8. jūlijs, 2022
  • 25. jūlijs, 2022

  Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.–2027. gadam, kā arī Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata gala redakciju ir paredzēts apstiprināt 2022. gada 21. jūlija Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē un 28. jūlija Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes sēdē.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Kopīgu plānošanas dokumentu izstrādi paredz Administratīvi teritoriālās reformas norise un grozījumi attīstības plānošanas normatīvajos aktos. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai jāsadarbojas attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.

  Plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskā apspriešana Liepājā un Dienvidkurzemes novadā norisinājās no 2021. gada 19. novembra līdz 20. decembrim. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notika attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents varēja tām sekot līdzi pašvaldību oficiālajos sociālo mediju kontos.