Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas nodotas publiskajai apspriešanai10. decembris, 2021Pašvaldība

  Liepājas pilsēta no putna lidojuma
  1 no 1

  Otrdien, 19. novembrī uzsākta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022. - 2027. gadam, kā arī Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana, tā paredz šodien Liepājas valstspilsētas domes sēdē pieņemtais lēmums.

  Kopumā tiek plānotas astoņas tematiskās publiskās apspriešanas sapulces saskaņā ar Attīstības programmas noteiktajiem rīcības virzieniem:

  Katrā no sanāksmēm tiks veltīta atsevišķa sadaļa Vides pārskatam – kādu ietekmi uz vides stāvokli var radīt rīcības virzienā iecerētās aktivitātes. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notiks attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents varēs tām sekot līdzi Liepājas pilsētas Facebook lapā @liepajalv.

  Aicinām piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju viedokli par plānošanas dokumentos izvirzītajām attīstības prioritātēm un mērķiem līdz 2027. un 2035. gadam. Aptaujā var piedalīties no 2021. gada 23. novembra līdz 20. decembrim. Skatīt: aptaujas anketa

  Iedzīvotāju iesniegtās idejas varēs kalpot par pamatu izmaiņām investīciju projektos, darbībās, prioritātēs un mērķos. Sabiedrības līdzdalība ir vienošanās ar iedzīvotājiem par pilsētas un novada nākotnes izaugsmes virzieniem. Katru no saņemtajiem priekšlikumiem pašvaldību speciālisti izvērtēs un sniegs atgriezenisko saiti – kā tas ievērtēts plānošanas dokumentu pilnveidoto redakciju izstrādē.

  Tāpat iedzīvotāji savus ieteikumus var iesūtīt elektroniski uz e-pastu attistiba@liepaja.lv, pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldei, Rožu ielā 6, Liepājā, vai caur Apmeklētāju pieņemšanas centriem.

  Lai sagatavotu minētos dokumentus, kopumā notika 18 tematiskās darba grupas 12 pilsētai aktuālās nozarēs, kurās klātienē piedalījās vairāk nekā 500 liepājnieku. Šo tematisko darba grupu un sabiedrības iesaistes aktivitāšu rezultāti tika izmantoti par pamatu Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022 - 2027. gadam izstrādē.

  Lai iedzīvotāji līdz pirmajām apspriešanām varētu iepazīties ar attīstības dokumentu saturu, no šodienas dokumentu 1. redakcijas ir publicētas pašvaldības tīmekļvietnē un Dienvidkurzemes novada oficiālajā tīmekļvietnē www.grobinasnovads.lv.

  Drukātā veidā materiālus iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Peldu ielā 5, Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā Zivju ielā 7 un filiālēs.

  Saskaņā ar domes lēmumu publiskās apspriešanas termiņš plānošanas dokumentiem ir noteikts no š. g. 19. novembra līdz 20. decembrim. Savukārt par Vides pārskata projektu rakstiskus komentārus un priekšlikumus varēs sniegt līdz 26. decembrim.

  Kopīgu plānošanas dokumentu izstrādi paredz Administratīvi teritoriālās reformas norise un grozījumi attīstības plānošanas normatīvajos aktos. Likums arī nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai jāsadarbojas attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.

  Attīstības programmas 2022.- 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrāde nodrošina spēkā esošo plānošanas dokumentu pēctecību, kā arī šo plānošanas dokumentu īstenošana nodrošinās mērķtiecīgu sociālekonomisko attīstību un pārdomātu finanšu resursu koncentrāciju vairākās pilsētai un novadam stratēģiski nozīmīgās jomās.

  Dokumentu īstenošanas termiņš

  • attīstības programmai 2027. gads,
  • ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2035. gads.

  Plānošanas dokumentu izstrādi (pilnveidotās redakcijas) plānots pabeigt līdz 2022.gada 31.martam.

  Plānošanas dokumentu izstrādātāji

  • Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63 404 750, e-pasts: pasts@liepaja.lv
  • Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430, tālrunis: 63 490 458, mobilais tālrunis: 29 447 641, e-pasts: pasts@dkn.lv
  • Personu apvienība, ko veido SIA “Konsorts” un SIA “AC Konsultācijas”, adrese: Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048, tālrunis: 67 873 810, e-pasts: info@ack.lv

  Vides pārskata izstrādātājs

  • SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67 242 411; e-pasts: elle@environment.lv

  Informāciju sagatavoja

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv