Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Saistošo noteikumu projektu apspriešana 2023. gadā

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome
  • 26. janvāris, 2023
  • 30. oktobris, 2023

  Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldība noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt:

  • pieteikumi.liepaja.lv sistēmā (lai iesniegu savu priekšlikumu nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv,
  • nosūtot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai pa pastu, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
  • klātienē iesniedzot Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.