Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iedzīvotāju pieņemšana

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidoti divi Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centri: Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā iespējams

 1. Iegūt informāciju par pašvaldību, tās struktūru un iestādēm, kā arī sniegtajiem pakalpojumiem,
 2. Iesniegt iesniegumus, projektu pieteikumus, aizpildīt izsludināto aptauju anketas,
 3. Saņemt pierakstu uz pieņemšanām, domes lēmumu kopijas, iesnieguma veidlapas, informatīvos materiālus, nolikumus uz izsludinātajiem projektu konkursiem,
 4. Iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem, plānošanas dokumentiem un publiskajiem pārskatiem,
 5. Izmantot publisko interneta pieejas punktu.

Kontaktinformācija

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centri:

Rožu iela 6, 1. stāvs, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 750
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Peldu ielā 5, 1. stāvs, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 780
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Darba laiks

Pirmdiena 8.30–18.00
Otrdiena 8.30–17.00
Trešdiena 8.30–17.00
Ceturtdiena 8.30–17.00
Piektdiena 8.30–16.00

Iedzīvotājiem ir iespēja pierakstīties pie sekojošiem pašvaldības administrācijas speciālistiem uz konsultāciju klātienē*

 1. Liepājas Centrālās administrācijas izpilddirektors Ronalds Fricbergs
  Pieņem Rožu ielā 6, 231. kabinetā.
  4 reizes mēnesī, katru otrdienu plkst. 14.00–16.00.

Lai saņemtu klātienes konsultāciju, iepriekš jāveic pieraksts:

Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā
Rožu ielā 6, 1. stāvs
Tālrunis: 63 404 750
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Informējam, ka no 2022. gada 13. jūnija tiek pārtrauktas bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos civiltiesībās un administratīvajās tiesībās ārpus tiesas trūcīgām vai maznodrošinātām personām, bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, personām ar Sociālā dienesta nozīmējumu.

Aicinām iedzīvotājus kuriem ir apgrūtinoši nodrošināt sev juridisku aizstāvību, izmantot valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās. Lasīt vairāk

Deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki skatāmi sadaļā "Deputāti un pieņemšanas laiki".

 • Atjaunots:
 • 7. novembris, 2022