Iedzīvotāju pieņemšana

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidoti divi Apmeklētāju pieņemšanas centri: Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.

Apmeklētāju pieņemšanas centrā iespējams

 1. Iegūt informāciju par pašvaldību, tās struktūru un iestādēm, kā arī sniegtajiem pakalpojumiem,
 2. Iesniegt iesniegumus, projektu pieteikumus, aizpildīt izsludināto aptauju anketas,
 3. Saņemt pierakstu uz pieņemšanām, domes lēmumu kopijas, iesnieguma veidlapas, informatīvos materiālus, nolikumus uz izsludinātajiem projektu konkursiem,
 4. Iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem, plānošanas dokumentiem un publiskajiem pārskatiem,
 5. Izmantot publisko interneta pieejas punktu.

Kontaktinformācija

Apmeklētāju pieņemšanas centri:

Rožu iela 6, 1. stāvs, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 750
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Peldu ielā 5, 1. stāvs, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 780
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Darba laiks

Pirmdiena 8.30–18.00
Otrdiena 8.30–17.00
Trešdiena 8.30–17.00
Ceturtdiena 8.30–17.00
Piektdiena 8.30–16.00

Iedzīvotājiem ir iespēja pierakstīties pie sekojošiem pašvaldības administrācijas speciālistiem uz konsultāciju klātienē*

 1. Pašvaldības administrācijas izpilddirektors Ronalds Fricbergs
  Pieņem Rožu ielā 6, 231. kabinetā.
  4 reizes mēnesī, katru otrdienu plkst. 14.00–16.00.
 2. Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis
  Pieņem Peldu ielā 5.
  4 reizes mēnesī katru trešdienu plkst. 14.00–16.00.
 3. Juriste Linda Elsberģe
  Sniedz bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos civiltiesībās un administratīvajās tiesībās ārpus tiesas trūcīgām vai maznodrošinātām personām, bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, personām ar Sociālā dienesta nozīmējumu.
  Pieņem Rožu ielā 6, 103. kabinetā.
  3 reizes mēnesī.

* Lai saņemtu klātienes konsultāciju, iepriekš jāveic pieraksts:
Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Rožu ielā 6, 1. stāvs
Tālrunis: 63 404 750
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki skatāmi sadaļā "Deputāti un pieņemšanas laiki".

 • Atjaunots:
 • 14. janvāris, 2022