Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iedzīvotāju pieņemšana

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidoti divi Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centri: Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā iespējams

  1. Iegūt informāciju par pašvaldību, tās struktūru un iestādēm, kā arī sniegtajiem pakalpojumiem,
  2. Iesniegt iesniegumus, projektu pieteikumus, aizpildīt izsludināto aptauju anketas,
  3. Saņemt pierakstu uz pieņemšanām, domes lēmumu kopijas, iesnieguma veidlapas, informatīvos materiālus, nolikumus uz izsludinātajiem projektu konkursiem,
  4. Iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem, plānošanas dokumentiem un publiskajiem pārskatiem,
  5. Izmantot publisko interneta pieejas punktu.

Kontaktinformācija

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centri:

Rožu iela 6, 1. stāvs, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 750
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Peldu ielā 5, 1. stāvs, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 780
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Darba laiks

Pirmdiena 8.30–18.00
Otrdiena 8.30–17.00
Trešdiena 8.30–17.00
Ceturtdiena 8.30–17.00
Piektdiena 8.30–16.00

Iedzīvotāju pieņemšana pie izpilddirektora

Liepājas Centrālās administrācijas izpilddirektors Ronalds Fricbergs
Pieņem Rožu ielā 6, 231. kabinetā.
4 reizes mēnesī, katru otrdienu plkst. 14.00–16.00.

Pieteikšanās

Iedzīvotāju pieņemšana pie deputātiem 

Deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki skatāmi sadaļā "Deputāti un pieņemšanas laiki".

  • Atjaunots:
  • 21. februāris, 2024