Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Iedzīvotāji varēs pieteikties apkures izmaksu kompensācijai26. septembris, 2022Pašvaldība

  Rudens pilsētā
  1 no 1

  Valsts izstrādājusi vairākus atbalsta instrumentus mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai. Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir dabasgāzes vai centralizētās siltumenerģijas apkure, atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos. Savukārt tie, kuri apkurei izmanto malku, granulas, briketes un elektroenerģiju, izdevumu kompensācijai varēs pieteikties no 1. oktobra elektronisko pieteikumu sistēmā epakalpojumi.lv.

  Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespēja pieteikumu aizpildīt elektroniski, no 3. oktobra varēs ierasties klātienē pēc palīdzības pieteikuma aizpildīšanā Liepājas valstspilsētas domē, Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5, kur tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta.

  Lai pieteiktos rindā uz klātienes konsultāciju un dokumentu iesniegšanu, no 29. septembra iedzīvotāji varēs zvanīt pa tālruņa numuriem 25 780 904 (Rožu iela 6) vai 25 780 905 (Peldu ielā 5).

  Aicinām iedzīvotājus aizpildīt pieteikumu elektroniski vietnē epakalpojumi.lv, lai neveidotos garas rindas klātienē un primāri varētu apkalpot iedzīvotājus, kuriem nav pieeja e pakalpojumiem.

  Noderīgi

  Ekonomikas ministrija jau informējusi, ka malkai, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts iedzīvotājiem kompensēs fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsta summa tiks aprēķināta no jau izmaksātā 60 eiro sliekšņa (tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 eiro) Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

  Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu slieksnis, no kura sāks sniegt atbalstu - 40 eiro/ber.m3 (aptuveni 35 eiro/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 eiro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 eiro/ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

  Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

  Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh, bet ne vairāk kā 100 eiro/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

  Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

  Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.

  Tāpat laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniegs 68 eiro/MWh. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos.

  Informāciju sagatavoja

  Evita Enģele
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas
  Sabiedrisko attiecību speciāliste 
  E-pasts: samd@liepaja.lv