Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izsludina pieteikšanos uz pašvaldības stipendijām topošajiem speciālistiem1. oktobris, 2021Pašvaldība

  Uz durvīm piestiprināta plāksnīte ar uzrakstu ārsts
  1 no 1

  Liepājas pašvaldība no 1. oktobra līdz 1. novembrim izsludina stipendiju konkursu topošajiem speciālistiem. Saskaņā ar noteiktajām pilsētas prioritātēm uz stipendijām šajā mācību gadā var pretendēt studenti, kuri apgūst ārsta, pirmsskolas izglītības skolotāja, zobārsta, psihiatra, psihologa, sporta ārsta vai sociālā darbinieka specialitāti.

  Uz Liepājas pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa, bet ārsta specialitātē – no 6. kursa.

  Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem stipendija noteikta 250 eiro apmērā, maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro.

  Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras programmu studentiem stipendija tiek izmaksāta 9 mēnešus, rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

  Stipendijas paredzētas studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

  Lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai, programma paredz, ka stipendiātam pēc studiju beigšanas Liepājas pašvaldībā jānostrādā vismaz pieci gadi.

  Aizpildīta pieteikuma veidlapa un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 1. novembrim. Pieteikumu var iesniegt trīs veidos:

  • aizpildot pieteikumu elektroniski pašvaldības pieteikumu sistēmā 
  • klātienē Liepājas pašvaldības administratīvās ēkas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Peldu ielā 5,
  • nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401.

  Plašāka informācija par nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem skatāma pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Stipendiju programma.

  Papildu informācija

  Iveta Zūzāne
  Stipendiju piešķiršanas komisijas sekretāre
  Tālrunis: 63 404 796
  E-pasts: iveta.zuzane@liepaja.lv