Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izsludināts 2021. gada sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss11. janvāris, 2021Pašvaldība

  Divi jauni cilvēki pastaigājas liepu alejā
  1 no 1

  Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu, iesaistot dažādas mērķgrupas, Liepājas pašvaldības administrācija no 11. līdz 29. janvārim izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 100 000 eiro.

  Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, tostarp sociālās iekļaušanas programmas un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšanu projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošanu, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

  Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā.

  Projekti jāiesniedz elektroniski līdz 29. janvārim vietnē pieteikumi.liepaja.lv

  Ņemot vērā, ka projekts jāīsteno 2021. gadā, pretendentiem rūpīgi jāizvērtē iespējas projekta aktivitātes veikt atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, tostarp spējot pielāgoties arī jauniem nosacījumiem, ja uz projekta realizēšanas brīdi tādi tiek noteikti.

  Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā sadaļā “Sociālās iekļaušanas veicināšana”.

  Informācijai

  2020. gadā pašvaldības līdzfinansējumu saņēma četras nevalstiskās organizācijas – Fonds “AGAPE”, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Neredzīgo biedrība un biedrība “Dižvanagi”, nodrošinot sociālās iekļaušanas pakalpojumus vairāk nekā 660 dalībniekiem – invalīdiem, trūcīgām personām, pirms pensijas vecuma cilvēkiem, bezdarbniekiem un bez noteiktas dzīves vietas palikušajiem cilvēkiem, kā arī ar bērniem invaliditāti.

  Kopš projektu konkursa izveides 2015. gadā kopumā iesaistīti vairāk nekā 2000 liepājnieku, tostarp bērni un pieaugušie, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus nevalstisko organizāciju izveidotajos dienas centros Liepājā.

  Papildu informācija un konsultācijas

  Brigita Dreiže
  Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
  Tālrunis: 63 404 721
  E-pasts: nvo@liepaja.lv