NVO projektu konkursi

2. Sociālās iekļaušanas veicināšana

Atbalsts sociālās iekļaušanas veicināšanas projektiem

Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursa mērķis ir atbalstīt NVO sniegtos pakalpojumus un pasākumus sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Projektu konkurss 2019. gadā

Šogad projektu reģistrācija un veidlapu aizpildīšana notiks tikai elektroniski. Projekta pieteikums elektroniski jāiesniedz līdz 14. martam. Iesniegt projektu

Projekta pieteikums jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikumam

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

  • projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā, kā arī to juridiskā adrese Liepājas pilsētā reģistrēta ne mazāk par diviem gadiem,
  • aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem,
  • projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā un atbilstoši noteiktajām prioritātēm, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

Lai palīdzētu nevalstiskajām organizācijām sagatavot elektronisko projekta pieteikumu, interesenti gaidīti uz apmācībām 6. martā pulksten 15:00 Liepājas domes 226. telpā.

Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu var saņemt pie Liepājas pašvaldības sabiedrības pārvaldes speciālista darba dienās, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku, rakstot uz e-pasta adresi nvo@liepaja.lv.

Projektu konkursa rezultāti

2018. gada projektu konkursa rezultāti

Kontaktinformācija

Brigita Dreiže
Liepājas pašvaldības administrācijas
sabiedrības pārvaldes speciāliste
Tālrunis: 63 404 721
E-pasts: nvo@liepaja.lv