Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nevalstisko organizāciju projektu konkursi

2. Sociālās iekļaušanas veicināšana

Atbalsts sociālās iekļaušanas veicināšanas projektiem

Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursa mērķis, sekmējot Liepājas biedrību un nodibinājumu sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto liepājnieku sociālo iekļaušanos.

Konkursa ietvaros atbalstāma mērķa grupa – personu ar invaliditāti, garīgās attīstības traucējumu, trūcīgu personu, pirms pensijas vecuma personu un senioru, bezdarbnieku un bez noteiktas dzīves vietas palikušu personu, personu ar dažāda rakstura atkarību problēmām u.c. grupu – nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošana, lai uzlabotu iedzīvotāju labbūtību, prasmes un iespējas dzīvot neatkarīgi, iekļauties izglītībā, darba tirgū un sabiedrībā kopumā.

Aktuāli

Noslēdzoties nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursiem – sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursam un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) projektu konkursam, pašvaldības līdzfinansējums 180 tūkstošu eiro apmērā piešķirts 22 nevalstiskajām organizācijām. Lasīt vairāk.

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

  • projektu pieteikumus var iesniegt Liepājas biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā,
  • aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem,
  • projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā un atbilstoši noteiktajām prioritātēm, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

Projektu konkursa rezultāti

Kontaktinformācija

Liepājas Centrālā administrācija
Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa
Tālrunis: 63 404 721
E-pasts: nvo@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 12. jūnijs, 2024