Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Koku ciršanas apspriešana

Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri rīkojama gadījumos, kad paredzēta koku ciršana publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos.

Lēmumu par koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rīkošanu pieņem Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija.

Publiskās apspriešanas norise:

  1. Pašvaldības mājaslapā tiek izziņots par publisko apspriešanu.
  2. Iedzīvotāji aicināti sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot anketu, kas pieejama Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un pašvaldības mājaslapā.
  3. Pēc publiskās apspriešanas Būvvalde apkopo apspriešanas rezultātus un sagatavo ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai.
  4. Apstādījumu uzraudzības komisija izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un, ņemot vērā situācijas izvērtējumu, pieņem galīgo lēmumu.

Publiskās apspriešanas tiek publicētas tīmekļvietnes sadaļā "Aktuālās apspriešanas".

Prasību par koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punkts.

Publiskās apspriešanas procedūras kārtību nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 1. decembris, 2017
  • 24. maijs, 2021