Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālās apspriešanas

Šobrīd aktuālas trīs apspriešanas, kurā sabiedrība aicināta izteikt savu viedokli.

Aktuāli

1. Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, un Vides pārskata publiskajā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 25. novembra līdz 22. decembrim. Lasīt vairāk.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks video konferences režīmā 12. decembrī plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 11. decembra plkst. 12.00 reģistrēties, aizpildot elektronisku anketu

2. Aicina izteikt priekšlikumus par ielas nosaukumu pie topošā bērnudārza.

Liepājas pašvaldība no 14. novembra līdz 12. decembrim rīko sabiedrisko apspriešanu, aicinot iedzīvotājus ieteikt savus priekšlikumus jaunas ielas nosaukumam, kas tiek būvēta starp esošo bērnudārzu “Dzintariņš” un topošo bērnudārzu Liedaga ielā 6. Lasīt vairāk.

3. Lai veicinātu Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla attīstību, apstiprināts lēmums izstrādāt teritorijas lokālplānojumu.

Tas paredz kanālmalai meklēt jaunas izmantošanas iespējas, tostarp atjaunot vēsturisko ielu struktūru un izveidot publisku piekļuvi ostmalai. Lai izstrādātu piemērotus risinājumus, savus priekšlikumus Jaunliepājas kanālmalas turpmākai attīstībai aicināti izteikt arī iedzīvotāji.

Savu viedokli brīvā formā var izteikt, aizpildot elektronisku anketu līdz 8. decembrim vai rakstisku priekšlikumu iesniedzot klātienē Liepājas pilsētas būvvaldē, Peldu ielā 5. Iesniegtie viedokļi apkopotā veidā tiks izmantoti lokālplānojuma izstrādē. Lasīt vairāk.

 

Notikušās apspriešanas 2022. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Aicina izteikt viedokli par četru koku ciršanu Slimnīcas ielā, lai varētu pilnvērtīgi izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 23. novembrim. Apspriešanas rezultāti
 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei Slimnīcas ielā 2. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 27. jūlija līdz 5. augustam. Apspriešanas rezultāti
 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu dzīvnieku kapsētas izbūvei Talsu ielā 2. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 27. jūlija līdz 5. augustam. Apspriešanas rezultāti
 • Aicinājums apspriest koku ciršanu Krūmu ielā, blakus bijušajai Liepājas internātpamatskolai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. jūlijam. Apspriešanas rezultāti
 • Aicinājums apspriest plānoto koku ciršanu Pļavu un Ābeļu ielā. Lasīt vairāk
  Termiņš: No 17. līdz 26. jūnijam. Apspriešanas rezultāti
 • Plānojot brauktuves izbūvi Skuju ielā, aicina apspriest koku ciršanu. Lasīt vairāk
  Termiņš no 13. līdz 22. jūnijam. Apspriešanas rezultāti
 • Par 41 koka ciršanu Meldru ielā sakarā ar plānoto ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. maijam. Apspriešanas rezultāti
 • Par četru koku ciršanu Muitas ielā sakarā ar ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 7. līdz 16. februārim. Apspriešanas rezultāti
 • Par sešu koku ciršanu Slimnīcas un Grīzupes ielā sakarā ar ielas pārbūves projektēšanas darbu uzsākšanu. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. janvāra līdz 3. februārim.
 • Par 17 koku ciršanu O. Kalpaka ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 10. līdz 19. janvārim. Apspriešanas rezultāti

Citas

 • 2022. gada 31. oktobrī plkst. 17.00 notika stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedriskā apspriešana. Lasīt vairāk.
 • 2022. gada 27. oktobrī plkst. 17.30 Medzes pagasta pārvaldes ēkā (“Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads) notika dabas lieguma „Tosmare” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana. Lasīt vairāk.
 • Rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma papildinātās redakcijas apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 20. jūnija līdz 19. jūlijam. Lasīt vairāk.
 • Sabiedriskā apspriešana LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” paredzētajai darbībai. Lasīt vairāk.
  Publiskās apspriešanas termiņš: No 4. līdz 18. janvārim.
 • Apstiprinātie un izstrādes procesā esošie lokālplānojumi

Notikušās apspriešanas 2021. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Par divu koku ciršanu Sakņu ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri pretī pirmsskolas izglītības iestādei "Prātnieks". Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 14. līdz 23. septembrim. Apspriešanas rezultāti.
 • Par trīs koku ciršanu Vidusceļa ielas posmā no Pļavu līdz Ganību ielai - sakarā ar Vidusceļa ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 20. līdz 29. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par vienas liepas ciršanu sakarā ar Pļavu un Miera ielas pārbūvi posmā no Riepu līdz Rāvas ielai. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 13. līdz 22. jūlijam. 
 • Par viena koka, Holandes liepas, ciršanu sakarā Raiņa ielas pārbūves būvprojektu posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. maija līdz 2. jūnijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par divu priežu nociršanu Ģenerāļa Baloža ielas sarkanajās līnijās (zaļajā zonā). Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. 
 • Par astoņu koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz teritorijas labiekārtojumu ar jauna apskates objekta novietošanu Atmodas bulvārī 1. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. 
 • Par trīs koku ciršanu sakarā ar siltumtrases pievadu izbūves ieceri Zemgales ielā 15. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. 
 • Par viena koka ciršanu vietā, kur plānota elektromobiļu uzlādes stacija. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 12. līdz 21. februārim. 

Citas

 • Bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 22. novembra līdz 2022. gada 2. janvārim.
 • Apspriešana projektam “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam". Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 13. septembra līdz 12. oktobrim. Apspriešanas rezultāti (.pdf)
 • Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas publiskā apspriešana. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 19. novembra līdz 26. decembrim.
 • Atjaunots:
 • 25. novembris, 2022