Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Krāsu pase

Situācijās, kad paredzēts pārkrāsot citā krāsas tonī ēkas ārsienas, logu rāmjus, durvis, slēģus un tamlīdzīgus ēkas elementus, pirms plānoto darbu veikšanas jāizstrādā un būvvaldē jāsaskaņo krāsu pase. Ja paredzēts saglabāt līdzšinējo krāsas toni, saskaņojums nav nepieciešams.

Īpašumiem Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā, kas atrodas Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijās (lielizmēra .jpg fails), papildus jāievēro Liepājas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.2.6. nodaļas “Prasības vēsturisku, kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgu ēku renovācijai, rekonstrukcijai vai restaurācijai” nosacījumi.

Infografika

Skatīt infografiku: Īpašuma uzlabošanas darbu saskaņošana (.pdf)

Krāsu pases risinājumi vēsturiskām, kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgām ēkām aizsargājamās apbūves teritorijās izstrādājami, pamatojoties uz vēsturiskā krāsojuma zondāžas rezultātiem, kurus nepieciešams pievienot iesniegumam.

Ja ēkai ir valsts vai reģiona nozīmes arhitektūras vai industriālā pieminekļa statuss, nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

Ja ēkai ir vairāk nekā viens īpašnieks, pirms izstrādes īpašniekiem nepieciešams vienoties par paredzētajiem darbiem. Daudzdzīvokļu ēkās dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem mājas kopības lēmums, saņemot vairākuma atbalstu (50 procenti īpašnieku plus viena balss, ja vien lietošanas kārtība neparedz citādi).

Ja rodas šaubas, kāds risinājums katrā gadījumā nepieciešams, vislabāk to ir noskaidrot, vēršoties būvvaldē.

Krāsu pases iesnieguma formas var iesniegt:

  • aizpildot elektronisku iesnieguma “Krāsu pase” formu pieteikumi.liepaja.lv sistēmā (autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • aizpildot veidlapu (word fails) un kā elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu buvvalde@liepaja.lv vai iesniedzot klātienē Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401.

Kas var būt pases izstrādātājs?

Privātmājām ārpus Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām pasi var izstrādāt pats ēkas īpašnieks.

Privātmājām Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves zonās, kā arī publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām visā Liepājas pilsētas teritorijā, pasi izstrādā sertificēts būvspeciālists – arhitekts.

Ņem vērā!

Veicot ēkas pārkrāsošanu, bez saskaņošanas būvvaldē nav pieļaujami citi būvdarbi, piemēram, vecā apmetuma vai dēļu apdares noņemšana.

Noderīgi

Papildu informācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis uzziņām: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv