Kultūras balva

Liepājas Kultūras balva, kuru organizē Liepājas Kultūras pārvalde, gadu gaitā kļuvusi par neatņemamu pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļu un nozīmīgu izcilības un kultūras kvalitātes izaugsmes veicinātāju.

Šogad “Liepājas Kultūras balvas 2021” svinīgā apbalvošanas ceremonija nenotiek klātienē, tāpēc sagatavota īpaša apbalvojuma ceremonijas pārraide, kurai sekot līdzi aicinām šo piektdien, 25. februārī pulksten 19.00 Liepājas pilsētas Facebook kontā un YouTube kanālā. Lasīt vairāk

Liepājas Kultūras balvas pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona (kolektīvs, individuāls sasniegums, pasākums vai norise, kas apliecina izcilību, radošumu un nodrošinājis pozitīvu Liepājas publicitāti Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā). Pretendentus balvai var izvirzīt gan fiziskas, gan juridiskas personas, pamatojot pretendenta sasniegumus ar aprakstu un materiāliem, kas šo sasniegumu pierāda (diplomi, goda raksti, publikācijas masu medijos utml.). Pretendents var balvas saņemšanai izvirzīt arī pats sevi.

Skatīt: nolikums "Apbalvojuma „Liepājas Kultūras balva” piešķiršanas kārtība" (.pdf)

Kultūras balvas uzdevums ir novērtēt tos kultūras notikumus, kas ir veicinājuši Liepājas atpazīstamību, kā arī novērtēt jaunas un radošas idejas Liepājas kultūrā. Kultūras balvas apbalvošanas ceremonija ik gadu norisinās februārī.

Kultūras balvas laureāti

2020. gada laureāti.

2019. gada laureāti.

2018. gada laureāti.

2017. gada laureāti.

  • Atjaunots:
  • 23. februāris, 2022