Kultūras balva

Liepājas Kultūras balva, kuru organizē Liepājas Kultūras pārvalde, gadu gaitā kļuvusi par neatņemamu pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļu un nozīmīgu izcilības un kultūras kvalitātes izaugsmes veicinātāju.

2018. gads Liepājas kultūras dzīvē bija bagāts ar plašu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu. Lai novērtētu un izteiktu atzinību labākajiem, Liepājas kultūras pārvalde februāra vidū rīkos svinīgo apbalvošanas ceremoniju “Liepājas kultūras gada balva 2018” un no 2019. gada 10. janvāra līdz 28. janvārim aicina pieteikt pretendentus balvai.

Nolikums “Liepājas kultūras gada balva 2018” (.pdf)

Elektroniskā pieteikuma anketa

Liepājas Kultūras balvas pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona (kolektīvs, individuāls sasniegums, pasākums vai norise, kas apliecina izcilību, radošumu un nodrošinājis pozitīvu Liepājas publicitāti Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā). Pretendentus balvai var izvirzīt gan fiziskas, gan juridiskas personas, pamatojot pretendenta sasniegumus ar aprakstu un materiāliem, kas šo sasniegumu pierāda (diplomi, goda raksti, publikācijas masu medijos utml.). Pretendents var balvas saņemšanai izvirzīt arī pats sevi.

Kultūras balvas uzdevums ir novērtēt tos kultūras notikumus, kas ir veicinājuši Liepājas atpazīstamību, kā arī novērtēt jaunas un radošas idejas Liepājas kultūrā. Kultūras balvas apbalvošanas ceremonija ik gadu norisinās februārī.

Kultūras balvas laureāti

2017. gada laureāti.