Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Līdz 2024. gada 30. aprīlim Liepājā jāpārslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu9. aprīlis, 2024Pašvaldība

  Atkritumu konteineri
  1 no 1

  Liepājas pašvaldība informē, ka šī gada 30. aprīlī beidzas termiņš esošajiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu Liepājā.

  Iepirkumu konkursa rezultātā tiesības turpmāk sniegt pakalpojumu ir ieguvuši esošie uzņēmumi. Lai ar 1. maiju varētu turpināt saņemt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, visi līgumi ir jāpārslēdz līdz 30. aprīlim. Tāpat no 1. maija, līdz ar jauno līgumu, mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa.

  Skatīt: Biežākie jautājumi un atbildes par līgumu slēgšanu

  Līgums par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visām juridiskajām un privātpersonām atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, neraugoties uz to, ka šie uzņēmumi jau šobrīd nodrošina pakalpojuma sniegšanu. Jaunie līgumi paredz pakalpojumu nodrošināšanu uz turpmākajiem septiņiem gadiem. Aicinām iedzīvotājus un uzņēmumus, kas to vēl nav izdarījuši, līguma noslēgšanu ar uzņēmumiem vairs neatlikt.

  Bez spēkā esoša līguma pakalpojuma sniegšana nebūs iespējama!

  Liepājas pašvaldībā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz divi uzņēmumi atkarībā no pilsētas daļas, kurā iedzīvotājs dzīvo.

  Liepājas pilsētas ziemeļu daļā (sākot no Tirdzniecības kanāla) atkritumu apsaimniekošanu pakalpojumu nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

  SIA “Eco Baltia vide” klientiem kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. maija būs 24,93 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Bet bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 14,96 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

  Pārslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Eco Baltia vide” visērtāk ir uzņēmuma mājaslapā: www.ecobaltiavide.lv/liguma-noslegsana. Uzņēmums nodrošina iespēju līgumus pārslēgt arī klātienē SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centrā Ezermalas ielā 11, Liepājā.

  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu centru pa tālruni 22 013 939.

  Liepājas dienvidu daļā (sākot no Tirdzniecības kanāla) atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, kas iedzīvotājiem līdz šim zināma ar zīmolu “Vides pakalpojumu grupa”.

  Pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” klientiem kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. maija būs 24,87 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 14,92 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

  Visātrāk un ērtāk līguma pārslēgšanu ar pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai” var veikt, apmeklējot mājaslapu www.vpgrupa.lv. Līguma sagatavošanu iespējams pieteikt, arī zvanot uz numuru 63 457 777 vai rakstot uz e-pasta adresi info@vpgrupa.lv. Tāpat klienti var noslēgt līgumu klātienē Cukura ielā 8/16, Liepājā.

  Papildu informācijai

  Pašvaldība 2023. gadā izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Izvērtējot atklāta iepirkuma konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās” iesniegtos piedāvājumus, balstoties uz lētāko cenu, pieņemts lēmums, ka pakalpojumu Liepājā septiņus gadus jeb līdz 2031. gadam sniegs divi uzņēmumi – SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”.

  Atbilstoši noteikumiem, uzņēmumi arī turpmāk nodrošinās nešķiroto sadzīves, kā arī bioloģiski noārdāmo un citu šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu dalītās vākšanas laukuma uzturēšanu un pakalpojuma nodrošināšanu tajā, kā arī citus pakalpojumus.

  Atgādinām iedzīvotājiem, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu iespējams samazināt, atkritumus šķirojot. Vieglā iepakojuma, stikla un tekstila apsaimniekošana joprojām tiks nodrošināta bez maksas, bet bioloģisko atkritumu izvešana būs par 40% lētāka nekā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Tādējādi iedzīvotāji, šķirojot atkritumus, var samazināt savu rēķinu pat par 30%.