Liepājas pašvaldības notikumu plāns laikā no 16. līdz 21. maijam13. maijs, 2022Pašvaldība

  Pirmdiena, 16. maijs

  16.00 Civilās aizsardzības komisijas sēdes, kurās tiks apspriesti aktuālie jautājumi saistībā ar Ukrainu un Ukrainas bēgļiem.

  17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

  Ir aktuāli pašvaldības līdzfinansējuma projektu konkursi.

  Plānots nodot sabiedrības vērtējumam iesniegtos Vannu mājas jeb Peldu iestādes metus. Papildu informācija sekos.

  Otrdiena, 17. maijs

  11.30 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš domē tiksies ar Šveices vēstnieku Latvijā Martēnu Mišlē (Martin Michelet).

  Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ata Dekšņa.

  Trešdiena, 18. maijs

  11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

  13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas valsts 1. ģimnāzijā.

  13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku – metodiķu sanāksme. Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, Peldu iela 5, 404. kab.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

  15.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš tiksies ar jauniešiem pasākuma "Politiķis ir tikai cilvēks" ietvaros, ko organizē Attīstības platforma jauniešiem "YOU+".

  15.30 Ģimenes un demogrāfisko lietu komisija, Brīvības ielā 9.

  16.00 Sabiedrības veselības komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

  Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski rakstveidā.

  Ceturtdiena, 19. maijs

  9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

  11.00 Mācību gada izvērtējuma seminārs skolu psihologiem. Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, Peldu iela 5, 404. kab.

  12.00 Domes sēde, Rožu iela 6, 226. telpa.

  15.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš domē pasniegs pateicības PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" audzēkņiem un viņu pedagogiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "Skills Latvia 2022".

  15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

  19. un 20. maijā izglītības iestāžu 10.–12.klašu pašpārvalžu jauniešu pasākums. Atpūtas kompleksā "Janči", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

  Piektdiena, 20. maijs

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu kuģu grupas (SNMCMG1) komandiera pieņemšanā Liepājā.

  Liepājas pašvaldības starptautiskās sadarbības politikas vadītāja Nataļja Vecvagare piedalīsies ārkārtas Baltijas pilsētu savienības (UBC) ģenerālkonferencē, attālināti.

  Sestdiena, 21. maijs

  21. un 22. maijā Līvas ciema svētki.

  Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai

  Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2.  Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Sakarā ar iekārtu nolietojumu un drošības riskiem ir slēgts Jūrmalas parkā esošais skeitošanas laukums līdz šogad plānotajai pārbūvei un paplašināšanai.
  5. Sakarā ar pludmales izeju pārbūvi un labiekārtošanu ir noteikti satiksmes ierobežojumi Jūrmalas parka veloceļa posmos no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai.
  6. 15. maijā sākas peldsezona. Darbu uzsācis Pludmales glābšanas dienests. Līdz peldsezonas sākumam ir pabeigtti pludmales inventāra uzstādīšana liedagā un citi sagatavošanas darbi. Maijā un jūnijā apmeklētājiem jārēķinās ar to, ka turpināsies trīs pludmales izeju izbūves un labiekārtošanas būvdarbi. Stacionārās tualetes, dušas, pārģērbšanās kabīnes un cits inventārs, ko paredz izeju izbūves projekts, būs pieejams, kad objektu pieņems ekspluatācijā – jūnija otrajā pusē.
  7. Līdz 30. jūnijam spēkā ligzdojošo putnu saudzēšanas periods. Šajā periodā ir atļauta nolauzto, slimo vai bojāto koku un zaru zāģēšana un koku kopšanas darbi, lai novērstu bīstamību, taču koku ciršana/zāģēšana ārpus meža, t.i., apdzīvotās vietās ir aizliegta.
  8. Turpināsies darbi pilsētas apstādījumos. Notiks dekoratīvo krūmu un ziemciešu dobju kopšana, zālienu pārsēšana un mēslošana, dobju sagatavošana pavasara un vasaras puķu stādīšanai, turpināsies zāles pļaušana.
  9. Ja laika apstākļi atļaus, 17. maijā, Rožu laukuma centrālajā dobē stādīs jauno rožu dēstus.
  10. Turpināsies ceļu satiksmes horizontālo zīmju un līniju atjaunošana.
  11. Turpināsies brauktuvju asfalta bedrīšu avārijas remonts.
  12. Turpināsies multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Sila ielā 5.
  13. Turpināsies ietves izbūve Atmodas bulvārī no Katedrāles ielas līdz pagriezienam uz Ziemeļu mola. Šeit tiks izbūvētas arī divas autostāvvietas, gājēju pāreja, lietus ūdens novadīšanas sistēma un uzstādītas jaunas ceļu satiksmes drošības zīmes.
  14. Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
  15. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm.
  16. Turpinās darbi Liepājas centrālās pludmales izejas aiz koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūves objektā un izejas pārbūves objektā Kūrmājas prospekta galā, kā arī pie Centrālās glābšanas stacijas.
  17. Turpināsies Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā, tāpēc ikviens satiksmes dalībnieks ir aicināts būt uzmanīgam un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un citām satiksmes norādēm.
  18. Turpināsies Skolas ielas pārbūve posmā no K. Zāles laukuma līdz Teātra ielai un auto stāvlaukuma izbūve pie Liepājas teātra.
  19. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: samd@liepaja.lv