Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas pašvaldības notikumu plāns laikā no 30. maija līdz 4. jūnijam27. maijs, 2022Pašvaldība

  Pirmdiena, 30. maijs

  16.00 Civilās aizsardzības komisijas sēde, kurās tiek apspriesti aktuālie jautājumi saistībā ar Ukrainu un Ukrainas bēgļiem.

  17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

  Līdz 5. jūnijam iedzīvotāji aicināti novērtēt un nobalsot par labāko metu vēsturiskās Vannu mājas pārbūvei par SPA centru. Izteikt savu viedokli var, aizpildot elektronisku anketu pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā  vai klātienē drukātā formātā Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

  Līdz 6. jūnijam ikviens liepājnieks un pilsētas viesis Liepājā, Jūrmalas parkā, alejā, kas ved uz pieminekli bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, var aplūkot fotoizstādi “Slava Ukrainai! Varoņiem slava!”. Izstāde tiek organizēta ar mērķi izteikt atbalstu Ukrainai saistībā ar Krievijas iebrukumu, kā arī sniegt sabiedrībai objektīvu informāciju un veicināt kopējo izpratni par demokrātijas un brīvības pamatbūtību.

  Otrdiena, 31. maijs

  12.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un Sociālā dienesta vadība piedalīsies veselības centra "Rūre" atklāšanas pasākumā, Labraga ielā 11.

  14.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Liepājas talantīgo skolēnu sumināšanas pasākumā "Izcilības svētki" (skolēni, kuriem ir teicami un izcili mācību sasniegumi, sasniegumi Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos). Koncertzāle “Lielais dzintars”, Kamerzāle.

  Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ata Dekšņa.

  Trešdiena, 1. jūnijs

  8.00–13.00 Seminārs "Skolvadība speciālās izglītības jomā" (VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" ietvaros). Līvupes pamatskola - Attīstības centrs, Uliha iela 56.

  12.00. Liepājas talantīgo skolēnu sumināšanas pasākums "Izcilības svētki” (sasniegumi Valsts finālsacensībās),Jauniešu māja, Kungu iela 24.

  11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

  13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas valsts 1. ģimnāzijā.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

  Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti, elektroniski.

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis piedalīsies Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē.

  Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs "Pieaugušo izglītības pārvaldība pašvaldībā" - Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes apmeklējums, viesošanās Metodiskajā centrā.

  Ceturtdiena, 2. jūnijs

  15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

  Piektdiena, 3. jūnijs

  10.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētajā forumā "#atbalstsuzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam", koncertzālē “Lielais dzintars”.

  13.00 Sociālā dienesta pārstāvji apmeklēs jaunatnes organizācijas “Attīstības platforma You+” jaunās telpas un pārrunās turpmāko sadarbību.

  16.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Zilā karoga pacelšanā pie Glābšanas stacijas.

  16.00–17.30 interesenti aicināti piedalīties izzinošā pastaigā pa Liepājas piekrastes kāpu biotopiem vides gida pavadībā. Pastaigas laikā klātesošajiem būs iespējams apgūt un atpazīt kāpās sastopamās augu un dzīvnieku sugas.

  Sestdiena, 4. jūnijs

  Pasākums “Velobums”, kur ar komandu velorogaininga sacensībām dažādās ieskaites grupās un tikšanos ar vairāku riteņbraukšanas organizāciju pārstāvjiem Jūrmalas parkā, tiks dots starts velobraukšanas aktīvajai sezonai. Plašāka informācija un “Velobuma” pasākuma programma mājaslapā veloronis.lv, kā arī Facebook notikumā – “Velobums 2022”.

  Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai

  Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Sakarā ar iekārtu nolietojumu un drošības riskiem ir slēgts Jūrmalas parkā esošais skeitošanas laukums! Lūdzam turpmāk ievērot nožogojumu, informācijas un brīdinājuma zīmes! Apmeklētājiem skeitparks būs pieejams pēc tam, kad būs veikta laukuma pārbūve un paplašināšana.
  5. Sakarā ar pludmales izeju pārbūvi un labiekārtošanu ir noteikti satiksmes ierobežojumi Jūrmalas parka veloceļa posmos no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai.
  6. Strādā Pludmales glābšanas dienests. Maijā un jūnijā apmeklētājiem ir jārēķinās ar to, ka turpināsies trīs pludmales izeju izbūves un labiekārtošanas būvdarbi. Stacionārās tualetes, dušas, pārģērbšanās kabīnes un cits inventārs, ko paredz izeju izbūves projekts, būs pieejams, kad objektu pieņems ekspluatācijā – jūnija otrajā pusē. Līdz tam Komunālā pārvalde nodrošina iepriekšējos gados izmantoto inventāru.
  7. Piektdien, 3. jūnijā, plkst. 16.00 notiks Zilā karoga pacelšana Centrālajā peldvietā.
  8. Līdz 30. jūnijam spēkā ligzdojošo putnu saudzēšanas periods. Šajā periodā ir atļauta nolauzto, slimo vai bojāto koku un zaru zāģēšana un koku kopšanas darbi, lai novērstu bīstamību. Taču koku ciršana/zāģēšana ārpus meža, t.i., apdzīvotās vietās ir aizliegta.
  9. Turpināsies darbi pilsētas apstādījumos, tai skaitā - zālienu pļaušana. Pilsētas apsaimniekotajās dobēs turpināsies vasaras puķu stādīšana, skvēros, laukumos un ielu malās notiks puķu piramīdu, rondo, kastu un puķu trauku izvietošana.
  10. Turpināsies ceļu satiksmes horizontālo zīmju un līniju atjaunošana.
  11. Turpināsies brauktuvju asfalta bedrīšu avārijas remonts.
  12. Ir pabeigta multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Sila ielā 5. Darbu veicējs SIA "Kurzemes būvserviss" gatavo objekta nodošanu ekspluatācijā. Zemes gabalā ir izbūvēts sporta spēļu laukums ar nožogotām malām. Laukums paredzēts basketbola, futbola un hokeja spēlei, to varēs izmantot arī ziemā kā slidotavu. Laukuma aprīkojumu un segumu pašvaldība saņēmusi kā dāvinājumu no LSEZ “Jensen Metal” SIA.
  13. Turpināsies ietves izbūve Atmodas bulvārī no Katedrāles ielas līdz pagriezienam uz Ziemeļu mola. Darbu veicējs SIA “A- Land”. Šeit tiks izbūvētas arī divas autostāvvietas, gājēju pāreja, lietus ūdens novadīšanas sistēma un uzstādītas jaunas ceļu satiksmes drošības zīmes.
  14. Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve. Darbu veicējs SIA “CTB”.
  15. Turpināsies Bārtas ielas pārbūve posmā no Vidusceļa ielas līdz Strautu ielai. Būvprojekts paredz grants seguma pārbūvi, izbūvējot dabīgā akmens bruģa segumu 70 m garā posmā, lietus kanalizāciju, ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju. Darbu veicējs SIA “A - Land”. Darbus plānots pabeigt līdz š. g. septembrim. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes ierobežojumus un norādes.
  16. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm. Būvdarbu veicējs SIA “CTB”.
  17. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju aiz koncertestrādes “Pūt, vējiņi!”, Kūrmājas prospekta galā, kā arī pie Centrālās glābšanas stacijas pārbūves darbi. Būvnieks SIA "A-Land". Iedzīvotāji ir aicināti ņemt vērā būvobjekta tuvumā uzstādītās norādes un norobežojumus. Būvdarbu termiņš ir pagarināts līdz 13. jūnijam.
  18. Turpināsies Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā, tāpēc ikviens satiksmes dalībnieks ir aicināts būt uzmanīgam un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un citām satiksmes norādēm. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA "CTB".
  19. Turpināsies Skolas ielas pārbūve posmā no K. Zāles laukuma līdz Teātra ielai un auto stāvlaukuma izbūve pie Liepājas teātra. Darbu veicējs SIA “A-Land". Ielas posmā un teātra apkārtnē ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Darbus plānots pabeigt līdz š. g. jūlijam.
  20. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: samd@liepaja.lv