Mazdārziņi

Pašvaldības teritorijā ir ierīkotas noteiktas mazdārziņu teritorijas, kas ir paredzētas ģimenes dārziņu ierīkošanai. Mazdārziņu apsaimniekošana ir nodota dārzkopības biedrībām, ko veido paši dārziņu īpašnieki.

Pieejamās teritorijas

Pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteikti seši zemesgabali, kuros iedzīvotāji var veidot mazdārziņus. Šajās teritorijās zeme tiek iznomāta ilgtermiņā (uz laiku līdz 10 gadiem):

  • Lībiešu ielā 3,
  • Lībiešu ielā 14A ar kopējo platību ~ 6 ha,
  • Spīdolas ielā 16 ar kopējo platību ~6,3 ha,
  • Sila ielā 7 ar kopējo platību ~5,5 ha,
  • Skrundas ielā 16 kopējā platība ~9,5 ha,
  • Grīzupes ielā 74 ar kopējo platību ~14,7 ha.

Zemesgabalus, kuros pēc teritorijas plānojuma nav paredzēti mazdārziņi, taču tie ir jau vēsturiski ierīkoti – pašvaldība gatava iznomāt īstermiņā (uz laiku līdz 3 gadiem). Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz zemesgabals būs nepieciešams apbūvei, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Ja pēc 3 gadiem  zemesgabalos apbūve nesāksies, līgums tiks pagarināts.

Iznomātās un brīvās mazdārziņu teritorijas Liepājā:

Mazdārziņa izveidošanas nosacījumi

Lai varētu ierīkot mazdārziņu, nepieciešams:

  • vērsties pie jau esošas biedrības kontaktpersonas – mazdārziņu biedrību kontaktinformācija – un slēgt līgumu ar jau esošo biedrību par zemes nomu mazdārziņam,
  • vai, konsultējoties Nekustamā īpašuma pārvaldē, par neiznomātām mazdārziņu teritorijām, saņemot konceptuālu atbalstu, dibināt dārzkopības biedrību un reģistrēt to Uzņēmumu reģistrā. Pēc tam vērsties Nekustamā īpašuma pārvaldē ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņu uzturēšanai un slēgt līgumu par zemes nomu.

Zemes nomas līgumus pašvaldība slēgs tikai ar biedrībām. Savukārt biedrības slēdz līgumus jau ar katru mazdārziņa lietotāju, kuros būs noteiktas lietotāja tiesības un pienākumi.

Viena mazdārziņa platība ir noteikta no 200m² – 600m².

Uz iznomātā zemesgabala atļauts novietot dārza mājiņu, kuras platība nepārsniedz 25m², kā arī siltumnīcas. Mazdārziņā ir aizliegta kapitālu ēku būvniecība.

Mazdārziņa nomas maksa

Mazdārziņa nomas maksa ir:
1,5% no kadastrālās vērtības (jeb 0,43 eiro par 1 kv.m) plus nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% no kadastrālās vērtības.

200 kv.m mazdārziņa nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis kopā sanāk 2,58 eiro gadā.

Mazdārziņu teritorijas izmantošanu nosaka: Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, skatīt punktu Nr. 6.6.6.

Kontaktpersona mazdārziņu jautājumos

Iveta Gulbe
Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
Adrese: Zivju iela 11/13, trešais stāvs
Tālrunis:  63 404 707
E-pasts:  iveta.gulbe@liepaja.lv

 

  • Atjaunots:
  • 12. aprīlis, 2019