Maznodrošinātās mājsaimniecības statuss

1. Statusa piešķiršanas kritēriji

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājā ir:

  • 336 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 235 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā;
  • 375 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens īsteno bērna vai bērnu aizgādību vai visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā esoši bērni.
  • 390 eiro atsevišķi dzīvojošai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti.

Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

*Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā valsts izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

  • Atjaunots:
  • 6. janvāris, 2021