Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mentora pakalpojums jauniešiem

Mentora pakalpojums jauniešiem nodrošina mentora atbalstu jauniešiem sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanai, veicinot uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju.

Mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt personai vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kurai ir konstatētas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai.

Mentora pakalpojumu nodrošina līdz 20 stundām mēnesī trīs mēnešu periodā.

Pēc trīs mēnešu perioda, veicot sadarbības izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā mentora pakalpojumu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem.

Mentora pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja persona bez objektīva iemesla viena mēneša laikā nav uzsākusi pakalpojuma saņemšanu, bez objektīva iemesla pārtraukusi pakalpojuma saņemšanu; persona rakstiski lūgusi pārtraukt pakalpojuma sniegšanu vai mainījusi dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

Lai saņemtu mentora pakalpojumu bērnam pašam, bērna likumiskajiem pārstāvjiem vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai (bērnunamam) jāvēršas Sociālā dienesta 220. kabinetā un jāizpilda iesniegums ar vēlmi nodrošināt mentora pakalpojumu.

Pakalpojumu var saņemt, vēršoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā.
Papildu informācija, zvanot pa tālruni: 63 489 674.