Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Neformālā izglītība

Neformālās izglītības aktivitātes ir brīvprātīgas un balstītas uz dalībnieku vajadzībām, gaidām un interesēm, iesaistot dažādas metodes, prātu, ķermeni un emocijas.

Aktuāli

Līdz 12. jūlijam Liepājas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru aicina iesniegt pieteikumus projektu konkursam “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem” par aktivitāšu īstenošanu līdz 2024. gada 1. decembrim. Skatīt vairāk.

Neformālā mācīšanās balstīta četros pamatprincipos

  1. Mācīties būt – apzināties sevi, savu vietu pasaulē un spēt pašrealizēties.
  2. Mācīties būt kopā ar citiem – pieņemt apkārtējos un veiksmīgi sadarboties ar tiem.
  3. Mācīties darot – iegūt dažādas prasmes un iemaņas praktiskā rīcībā un mācēt tās izmantot.
  4. Mācīšanās mācīties – apgūt jaunas prasmes, kompetences, analizēt savu pieredzi, mācēt atrast informāciju un spēt to izmantot, analizēt savu pieredzi un spēt nepārtraukti pielāgoties, nonākot jaunās dzīves situācijās.

Ikdienā jaunieši var pavadīt laiku (14.00–20.00) “Jauniešu mājā” organizējot pasākumus, izstrādājot un realizējot savas projektu idejas, pavadot brīvo laiku kopā ar vienaudžiem un jaunatnes darbiniekiem.

Tā ir arī mājvieta jauniešu organizācijām – “Jauniešu mājas” padomei un Liepājas skolēnu domei.

Jauniešiem (13–25 gadi) tiek piedāvātas arī šādas nodarbības:

  • ģitārspēles apguve;
  • pašaizsardzības pamatu apguve.

Pieteikšanās un papildu informācija

Adrese: Kungu iela 24, Liepāja LV-3401
Tālrunis: 63 481 646
E-pasts: jauniesumaja@liepaja.edu.lv

Mājaslapa: www.jauniesumaja.lv
Facebook: Jauniešu māja
Instagram: Liepājas Jauniešu Māja

  • Atjaunots:
  • 2. jūlijs, 2024