Atsevišķās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs var saņemt Covid-19 sertifikātu28. jūnijs, 2021Pašvaldība

  Mobilajā tālrunī ekrādā redzams sertifikāta qr kods
  1 no 1

  No 28. jūnija Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija sāk izsniegt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu tām personām, kurām pašām nav autorizācijas rīku piekļuvei digitālajam sertifikātam.

  Sertifikātu var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6 vai Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Informācijas centrā Peldu ielā 5.

  Lai saņemtu sertifikāta drukātā formātā, obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63 404 750 (Rožu iela 6) vai 63 404 780 (Peldu iela 5).

  Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un vakcinācijas kartiņa, kurā norādīts vakcinācijas veikšanas fakts.

  Sertifikātu var pieprasīt un saņemt arī personas likumiskais pārstāvis, uzrādot pārstāvību pamatojošu dokumentu.

  Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta klienti Covid-19 sertifikātu var saņemt, sazinoties ar attiecīgās sociālās dzīvojamās mājas vadītāju vai Sociālās palīdzības daļu, tālrunis: 63 489 655.

  No 1. jūnija Latvijā ir sākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var izveidot vietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem.

  Informāciju sagatavoja

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv