Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Normatīvie akti

Dome sēdēs deputāti izskata dažādus jautājumus un pieņem lēmumus, tostarp, apstiprinot saistošos noteikumus, nolikumus un noteikumus. Pēc domes sēdēm apstiprinātos lēmumus pašvaldība publicē pašvaldības tīmekļvietnē.

Liepājas domes sēdēs pieņemtie:

Lēmumi

Saistošie noteikumi

Vienkopus atrodami tiesību aktu vietnē likumi.lv

Nolikumi

Aktuālie nolikumi vienkopus atrodami tīmekļvietnes dokumentu sadaļā Nolikumi

Noteikumi

Aktuālie noteikumi vienkopus atrodami tīmekļvietnes dokumentu sadaļā Noteikumi

Normatīvo aktu meklētājs līdz 2019. gada 31. decembrim

Normatīvo aktu meklētājā jums ir iespēja meklēt pašvaldības pieņemtos normatīvos aktus, kas izdoti līdz 2019. gada 31. decembrim.

Papildu informācija

Organizatoriskā daļa
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 793
E-pasts: egita.lukjanova@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 9. janvāris, 2023