Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes sēdes

4. Domes sēdes 2021. gadā

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

Domes kārtējās un ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.

2021. gada domes sēdes

Sēdes notiek plkst. 12.00, Liepājā Rožu ielā 6, 226. telpā vai izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.

Informācijai

  • Atjaunots:
  • 13. decembris, 2021