Noslēdzies 2020. gada jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai "PuMPuRS"20. maijs, 2020Izglītība

  1 no 1

  Šī gada februārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicināja biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, līdz 14. aprīlim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

  Vērtēšanas komisija ir beigusi savu darbu un projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  Šāds projektu konkurss notiek jau trešo gadu. Pieteicās 14 biedrības ar saviem projektiem, vērtēšanas komisija apstiprināja 8 projektus. Tas nozīmē, ka sākot jau ar 1. jūniju biedrības sāks darboties ar Liepājas jauniešiem.

  "PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. Jaunatnes iniciatīvas ierosinās, izplānos un īstenos paši jaunieši. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

  Kuras tad ir veiksmīgās biedrības: Trešo gadu veiksmīgi strādās ar jauniešiem Attīstības platforma YOU+. Šoreiz ir nomainījies projekta vadītājs un tas būs Andris Kāposts. Otro reizi konkursā atbalstāmi ir startējušas: Melngaiļskolas atbalsta biedrība, biedrība “Pirmā skola”, Radi Vidi Pats.  Jaunpienācēji ar labiem projektiem ir: biedrība Izaugsmes matrica , centrs “MARTA” un Workout Generation.

  Novēlam visām biedrībām veiksmi, sasniegt projektā paredzētos mērķus un nākotnē noteikti turpināt sadarbību ar Liepājas pašvaldību.

  Vairāk par Eiropas Sociālā fonda projektuNr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

  *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  Papildu informācija

  Dace Liepa
  Projektu koordinatore
  Tālrunis: 63 489 170
  E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv