Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā

Pabalstu 150 eiro apmērā ir tiesīga saņemt Liepājā deklarēta persona, kura ir sasniegusi simts vai vairāk gadu vecumu (jebkura nākošā dzimšanas diena). Pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi simts un vairāk gadu vecumu.

Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu, kurš jāiesniedz Sociālajā dienestā. Iesniegums tiek pieņemts arī personas mājās, iepriekš par to informējot Sociālā dienesta darbiniekus. Tāpat iesniegumu Sociālajā dienestā var nogādāt personas radinieks, kaimiņš vai paziņa.

Pabalstu saņēmējam dzīvesvietā nogādā Liepājas domes vai Sociālā dienesta pārstāvis.

*** Pakalpojum"Pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv