Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts apbedīšanai

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā adrese ir bijusi Liepājas pilsētā un:

  • par šo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu (tiek piešķirts pabalsts līdz 300 eiro);
  • par šo personu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 300 eiro (tiek piešķirta starpība starp 300 eiro un valsts izmaksāto pabalstu).

Skatīt plašāk par pabalsta pieprasīšanas kārtību un pabalsta saņemšanu.