Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai paredzēts valsts nodevas apmaksai par pases vai personas apliecības jeb elektroniskās identifikācijas kartes (eID) izsniegšanu personām, kuri zemo ienākumu dēļ nespēj segt izdevumus par dokumentu izsniegšanu.

Pabalstu ir tiesības saņemt personai:

  1. Kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā,
  2. Krīzes situācijā personai, kuru kāda iemesla dēļ nevar tikt atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī, un personu apliecinoša dokumenta neesamības dēļ tā nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt savus ienākumus.

Pabalstu piešķir vienu reizi piecos gados.

Lai pieprasītu pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus var:

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
  • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
  • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Pabalsta piešķiršanu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26 “Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai”.

*** Pakalpojuma "Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv