Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai paredzēts valsts nodevas apmaksai par pases vai personas apliecības jeb elektroniskās identifikācijas kartes (eID) izsniegšanu personām, kuri zemo ienākumu dēļ nespēj segt izdevumus par dokumentu izsniegšanu.

Pabalstu ir tiesības saņemt personai mājsaimniecībā, kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

Pabalstu piešķir vienu reizi piecos gados, kad:

  • personu apliecinoša dokumenta pirmreizējai saņemšanai, personai sasniedzot 15 gadu vecumu;
  • ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis un personu apliecinoša dokumenta turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;
  • ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs.

Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.

Piešķirto pabalstu pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu.

Lai pieprasītu pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

  • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
  • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Konsultācijai un saziņai

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
  • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma "Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 21. novembris, 2023