Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai paredzēts valsts nodevas apmaksai par pases vai personas apliecības jeb elektroniskās identifikācijas kartes (eID) izsniegšanu personām, kuri zemo ienākumu dēļ nespēj segt izdevumus par dokumentu izsniegšanu.

Pabalstu ir tiesības saņemt personai:

  1. Kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā,
  2. Krīzes situācijā personai, kuru kāda iemesla dēļ nevar tikt atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu, un personu apliecinoša dokumenta neesamības dēļ tā nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt savus ienākumus.

Pabalstu piešķir vienu reizi piecos gados.

Lai pieprasītu pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

  • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
  • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Konsultācijai un saziņai

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
  • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".

*** Pakalpojuma "Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 25. jūlijs, 2022