Pabalsts skolas piederumu iegādei

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai,  uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības akcijā “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Pabalstu var saņemt pilnīgi visas Liepājā deklarētās ģimenes, kuras:

  • ir daudzbērnu ģimenes (audzina vismaz 3 bērnus),
  • audzina bērnu invalīdu,
  • audzina aizbildnībā esošu bērnu,
  • ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus,
  • noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam,
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.

Pabalstu var saņemt līdz ģimenē dzīvojoša bērna 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un ja jaunietis vēl nestrādā.

Pabalsta saņemšanas kārtība

Pabalstus līdz 15. augustam izmaksāja “PNB Banka” Liepājas filiālēs, bet, sakarā ar bankas darbības apturēšanu, tām ģimenēm, kuru bērni vēl nav saņēmuši pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3 un jāuzraksta iesniegums par pabalsta pārskaitīšanu savā bankas kontā. Pabalstu izmaksa turpināsies līdz 2019. gada 28. oktobrim.

Pabalstu var saņemt viens no vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Sarakstus ar vecāku datiem, kuru bērniem pienākas pabalsti, bankā iesniedz Sociālais dienests saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem, kur ir informācija par vecākiem un bērniem, kuri iepriekš saņēmuši bērna kopšanas pabalstu.

Ģimenēm jāņem vērā, ka sarakstos var nebūt iekļauta aktuālākā informācija par tām ģimenēm, kurām trūcīgās ģimenes statuss tiek noteikts no kalendārā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, līdz 30. septembrim jāvēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (220. kabinetā), lai iesniegtu iesniegumu. Līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments un nepieciešamās izziņas statusa apliecināšanai.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: E.Veidenbauma iela 3, 220. kabinets
Tālrunis: 63 489 674

Pabalsta piešķiršanu nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 27 “Par svētku pabalstiem

*** Pakalpojuma "Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma"" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 29. jūlijs, 2019