Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts skolas piederumu iegādei

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības akcijā “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Pabalstu var saņemt Liepājā deklarētās ģimenes, kuras:

 • ir daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no ienākumu līmeņa),
 • audzina bērnu  ar invaliditāti,
 • audzina aizbildnībā esošu bērnu,
 • ir Sociālā dienesta Sociālā darba daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus,
 • noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam,
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.

Pabalstu var saņemt līdz ģimenē dzīvojoša bērna 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un ja jaunietis vēl nestrādā.

Pabalsta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. augusta līdz 30. septembrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāiesniedz  Sociālajā dienestā.

Iesniegumu var iesniegt trīs veidos:

 • visvienkāršāk - elektroniski, aizpildot pieteikumu pašvaldības vienotajā pieteikumu sistēmā epakalpojumi.liepaja.lv (pieteikums būs aktīvs no 1. augusta)
 • klātienē, iemetot iesniegumu pasta kastē " Sociālo pakalpojumu daļai" pie ieejas durvīm Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 (turpat arī pieejama iesnieguma veidlapa papīra formātā);
 • aizpildīto iesnieguma veidlapu sūtot pa pastu Liepājas Sociālajam dienestam, E. Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401.

Skatīt: iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai (.doc)

Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: E. Veidenbauma iela 3, 220. kabinets
Tālrunis: 63 489 674

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma "Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma"" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 15. aprīlis, 2024