Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā

Liepājas pilsētā deklarētie bērnudārzu audzēkņi, skolēni un pilna laika studējošie sabiedriskajā transportā (autobusos, tramvajos un mazas ietilpības autobusos) var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50%, 70% vai 100% apmērā. 

Atvieglojumus 100% apmērā var saņemt:

 • pirmsskolas vecuma bērni (vecāku pavadībā),
 • izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem,
 • 1. klašu skolēni,
 • vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
 • profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
 • augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļas studenti no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
 • pilsētā deklarētie vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru aprūpē ir pieci vai vairāk bērni,
 • bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri ir ārpusģimenes aprūpē. Vai līdz 24 gadu vecumam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja viņi nepārtraukti klātienē sekmīgi turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību.

Atvieglojumus 70% apmērā var saņemt:

 • 2.–12. klases izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, kas iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības (tostarp profesionālās) iestādēs Liepājas pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un skolēna apliecību.

Atvieglojumus 50% apmērā var saņemt:

 • Liepājas izglītības iestāžu 2.–12. klašu skolēni, kuri mācās klātienē,
 • Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļas audzēkņi,
 • Liepājas augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie.

Bezmaksas abonementa biļeti, kā arī abonementa biļeti ar atvieglojumiem var saņemt:

 • izglītības iestāžu kancelejā,
 • trūcīgās ģimenes un ģimenes ar pieciem un vairāk bērniem mēnešbiļeti var saņemt Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību,
 • aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports” Peldu ielā 5.

Abonementa biļete sabiedriskajā transportā derīga kopā ar skolēna apliecību.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā".

 • Atjaunots:
 • 29. augusts, 2022