Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu aicina saņemt atbalstu līdz 120 dienām11. augusts, 2022Pašvaldība

  Liepājas Universitātes ēka izgaismota Ukrainas karoga krāsās
  1 no 1

  Fiziskas un juridiskas personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus un iepriekš pieteikušās mājsaimniecības atbalsta kompensācijai līdz 90 dienām, var saņemt termiņa pagarinājumu vēl par 30 dienām.

  Izmitinātāji aicināti iesniegt pašvaldībā iesniegumu atbalsta pagarinājumam, kopumā nepārsniedzot 120 dienu periodu; vienlaikus vēršot uzmanību, ka atbalsts pieejams līdz 2022. gada 31. decembrim.

  Lai pagarinātu mājsaimniecības kompensācijas atbalsta periodu, mājokļa īpašniekam jāaizpilda jauns pieteikums, kas pieejams pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā Atbalsts Ukrainai. Pieteikumā jānorāda izmitināšanas beigu periods, kas nepārsniedz 120 dienas no dienas, kad uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja pirmreizējā izmitināšana mājoklī.

  Aizpildīts un elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta uz e-pastu: izmitinasana@liepaja.lv vai jāiesniedz klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6. Iesniegtos pieteikumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, izvērtēs pašvaldība, pieņemot lēmumu par finansiālās atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu tās piešķiršanai.

  Atbalsta pagarinājums noteikts atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas stājās spēkā šā gada 23. jūnijā. Tāpat grozījumos paredzēts, ka personām, kuras mājsaimniecības atbalsta pieteikumu pašvaldībā iesniegušas, sākot ar 1. jūliju, automātiski iespējams saņemt atbalstu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 120 dienām un papildu pieteikums nav jāiesniedz.

  Fiziskām un juridiskām personām ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās bez maksas izmitinot no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Kompensācija noteikta 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām. Izmitinātājs atlīdzību var saņemt neatkarīgi no tā, vai Ukrainas civiliedzīvotājs izmitināts brīvā dzīvojamā platībā vai arī pats izmitinātājs uzturas šajā mājoklī.

  Tāpat kā līdz šim, atlīdzība par sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem tiks izmaksāta no Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta vienu reizi mēnesī. Juridiska persona, kura saņem atlīdzību par izmitināšanu, netiek atbrīvota no Uzņēmuma ienākumu nodokļa nomaksas.

  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arī pēc 120 dienu atbalsta saņemšanas, mājsaimniecības var turpināt saņemt atbalstu par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atbilst kādai no šīm kategorijām:

  • Persona, kura Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma saņemšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • Persona ar invaliditāti vai atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.2 panta ceturtajā daļā noteiktajam tai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • Persona, kura nodrošina 1. un 2. punktā minētās personas aprūpi;
  • Persona ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam;
  • Persona Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē;
  • Persona ir sieviete, kura stājusies grūtniecības uzskaitē;
  • Persona ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam;
  • Persona nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
  • Persona ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

  Atbalstu par augstākminēto Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu mājsaimniecības var turpināt saņemt līdz šā gada 31. decembrim. Lai pagarinātu atbalsta saņemšanu pēc 120 dienu atbalsta perioda beigām, mājokļa īpašniekam jāiesniedz pašvaldībai jauns kompensācijas pieteikums, tam pievienojot apliecinājumu, ka Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst kādai no iepriekš noteiktajām personu grupām.

  Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Liepājas pašvaldība īsteno saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 pantu, 12. pantu un Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 339 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā potenciālie izmitinātāji var vērsties Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai rakstīt uz e-pastu: izmitinasana@liepaja.lv un zvanīt pa tālruni 27 760 800.

  Līdz 10. augustam Liepājas pilsētas pašvaldībā saņemti 174 fizisko un juridisko personu pieteikumi par kopskaitā 454 Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu.

  Kopumā Liepājā patvērumu raduši jau 1197 Ukrainas civiliedzīvotāji.

  Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar valsts institūcijām un biedrībām izveidojusi vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainas pilsoņiem – pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Atbalsts Ukrainai. vienkopus apkopoti svarīgākie kontakti, lai katrs cilvēks pēc savas vajadzības varētu sazināties ar sev interesējošo institūciju.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv