Pašvaldības aktualizētais rīcību plāns un tā izpilde, aktualizēts investīciju plāns

  • Atjaunots:
  • 2. janvāris, 2020