Pašvaldības aktualizētais rīcību plāns un tā izpilde, aktualizēts investīciju plāns

Viens no Liepājas pilsētas attīstības programmas īstenošanas instrumentiem ir pašvaldības institūciju darbību plāni, kuri tiek aktualizēti ik gadu un saskaņoti ar ikgadējo budžeta pieprasījumu.

Aktualizēts Rīcību plāns un izpilde 2015.–2020. gadam (spēkā līdz Attīstības programmas 2021.–2027. gadam apstiprināšanai)
Apstiprināts 24.03.2021.

Aktualizēts Investīciju plāns (spēkā līdz Attīstības programmas 2021.–2027. gadam apstiprināšanai)
Apstiprināts 20.05.2021.

  • Atjaunots:
  • 20. maijs, 2021