Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības rīcības un investīciju plāna izpilde

Galvenais Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas īstenošanas instruments ir rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam. Katrai darbībai un investīciju projektam ir noteikts atbildīgais, t.i., kāda no pašvaldības institūcijām.

Lai sasniegtu attīstības programmā minēto, katram atbildīgajam ir jāīsteno konkrētā darbība un investīciju projekts. Tāpat arī pašvaldības institūcijas izstrādā detalizētu ikgadējo rīcības un investīciju plānu (attīstības budžeta pieprasījumu), kurš tiek veidots saskaņā ar attīstības programmā iekļautajiem stratēģiskajiem uzdevumiem.

Zemāk apskatāmi rīcības un investīciju plānu (attīstības budžeta pieprasījumu) izpildes pārskati pa gadiem.

Rīcības un investīciju plāna 2022. gadam izpildes pārskats (attīstības budžeta pieprasījuma 2022. gada izpildes pārskats)
Apstiprināts 15.06.2023.

Atbildīgā institūcija par stratēģijas izstrādi un īstenošanas uzraudzību ir Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvalde.

Papildu informācija

Aksels Ruperts
Attīstības pārvalde
Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļa
Eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos
Tālrunis: 63 404 758
E-pasts: aksels.ruperts@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 21. maijs, 2024