Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības rīcības un investīciju plāns un tā izpilde

Galvenais Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas īstenošanas instruments ir rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam. Katrai darbībai un investīciju projektam ir noteikts atbildīgais, t.i., kāda no pašvaldības institūcijām.

Lai sasniegtu attīstības programmā minēto, katram atbildīgajam ir jāīsteno konkrētā darbība un investīciju projekts. Tāpat arī pašvaldības institūcijas izstrādā detalizētu ikgadējo rīcības un investīciju plānu (attīstības budžeta pieprasījumu), kurš tiek veidots saskaņā ar attīstības programmā iekļautajiem stratēģiskajiem uzdevumiem.

Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam
Aktualizēts 16.11.2023..

Ikgadējais rīcības un investīciju plāns (2022. gada attīstības budžeta pieprasījums)
Apstiprināts 22.12.2022.

Rīcības un investīciju plāna 2022. gadam izpildes pārskats (attīstības budžeta pieprasījuma 2022. gada izpildes pārskats)
Apstiprināts 15.06.2023.

Rīcības un investīciju plāns 2023. gadam (attīstības budžeta pieprasījums)
Aktualizēts 19.10.2023.

  • Atjaunots:
  • 16. novembris, 2023