Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam

1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam ir vietēja līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kas cieši saistīts ar ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību teritorijas plānojumu.

Attīstības programma sastāv no galvenās, stratēģiskās daļas un pielikumiem, kas ir neatņemamas programmas daļas. Rīcības un investīciju plāns ietver detalizētāku informāciju par plānotajiem investīciju projektiem un darbībām, un tas dažādām pašvaldības institūcijām kalpo par pamatu ikgadējo darbības plānu izstrādei, budžeta veidošanai un citu investīciju piesaistei. Rīcības un investīciju plāns ir galvenais attīstības programmas īstenošanas instruments.

Attīstības programmas ieviešanā līdzdarbojas rīcības un investīciju plānā norādītās pašvaldības institūcijas. Par programmas ieviešanas uzraudzību, novērtēšanu un daktualizāciju ir atbildīga Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam sastāv no vairākām daļām:

Informācija

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Liepājas valstspilsētas ikgadējie uzraudzības ziņojumi

Ar visiem augstāk minētajiem dokumentiem drukātā formātā var iepazīties: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

Papildu informācija

Aksels Ruperts
Attīstības pārvalde
Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļa
Eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos
Tālrunis: 63 404 758
E-pasts: aksels.ruperts@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 5. jūlijs, 2023