Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai15. novembris, 2022Nekustamais īpašums un būvniecība

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 401/15, kas paredz nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, un Vides pārskatu.

  Lokālplānojuma pasūtītājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība.
  Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Grupa93”.

  Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 25. novembra līdz 22. decembrim.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks video konferences režīmā 12. decembrī plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 11. decembra plkst. 12.00 reģistrēties, aizpildot elektronisku anketu.

  Skatīt: lokālplānojuma planšete (.pdf)

  Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

  Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2022. gada 22. decembrim (ieskaitot):

  • iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

  Klātienes pieņemšana jautājumu un konsultāciju sniegšanai iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63 404 725.

  Kontaktpersonas

  Lokālplānojuma izstrādes vadītājs
  Uģis Kaugurs
  Tālrunis: 63 404 749
  E-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv

  Lokālplānojuma izstrādātājs
  Klinta Alpa-Šulmane
   SIA “Grupa93” projektu vadītāja
  Tālrunis: 22 003 760
  E-pasts: klinta@g93.lv