Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Paziņojums par rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma 2. redakcijas apspriešanu13. jūnijs, 2022Nekustamais īpašums

  Ilustartīvs attēls
  1 no 1Teritorijas attīstības vizualizācija

  Liepājas valstspilsētas dome 2022. gada 17. februārī pieņēma lēmumu Nr. 61/3, kas paredz nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pilnveidoto lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai (2. redakciju).

  Izstrādātājs: SIA “UPB Projekti” (Dzintaru iela 17, Liepāja, tālr. 63 427 009, www.upbprojekti.lv).
  Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

  Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas: no 2022. gada 20. jūnija līdz 2022. gada 19. jūlijam.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks video konferences režīmā 5. jūlijā plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 4. jūlijam reģistrēties, nosūtot pieteikumu ar savu vārdu, uzvārdu un pārstāvošo nozari uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

  Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties:

  Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2022. gada 19. jūlijam (ieskaitot):

  • iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

  Klātienes pieņemšana jautājumu un konsultāciju sniegšanai iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63 404 725.

  Kontaktpersonas:

  Informācija par veikto personas datu apstrādi

  Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63 404 767, elektroniskā pasta adrese: buvvalde@liepaja.lv.

  Jūsu personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats - publisko apspriešanu dalībnieku reģistrēšana.

  Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.