Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pieteikšanās kārtība 2024. gada ielu tirdzniecības sezonai Liepājā22. decembris, 2023Uzņēmējdarbība

  Sākot ar jauno gadu, Liepājas pašvaldība sāk pieņemt iesniegumus atļaujas izsniegšanai 2024. gada ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas sezonai Liepājas pilsētā, izņemot parku zonā. Savukārt par vietām parku zonām tiek organizēta atsevišķa nomas tiesību izsole.

  Ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas sezonai Liepājas pilsētā, izņemot parku zonā

  Lai atvieglotu iesniegšanas procesu, iesniegumus kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem aicinām iesniegt elektroniski:

  • izmantojot pašvaldības e-pakalpojumu portālu epakalpojumi.liepaja.lv un aizpildot pakalpojuma veidlapu “Pieteikums Tirdzniecības atļauju saņemšanai 2024”,
  • nosūtot pieteikumu uz pašvaldības e-adresi, noformētu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam un elektronisko dokumentu noformēšanas kārtībai.

  Iesniegumu veidlapas un publisko pakalpojumu apraksti par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētā pieejami pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Tirdzniecības atļaujas”.

  Ja dokumentus nav iespējams iesniegt elektroniski, tos var iesniegt klātienē Liepājas Centrālajā administrācijā, Rožu ielā 6, Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā, 123. kabinetā: pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30. līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30. līdz 16.00.

  Uz klātienes konsultāciju  par ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas jautājumiem pie ielu tirdzniecības speciālistēm  iespējams pieteikties elektroniski, izmantojot elektronisko pieraksta sistēmu pašvaldības tīmekļvietnes www.liepaja.lv sadaļā “Tiešsaistes pieraksts”. 

  Telefoniski konsultāciju var saņemt, zvanot Liepājas Centrālās administrācijas klientu apkalpošanas speciālistēm tirdzniecības jautājumos pa tālruni: 63 404 779 vai rakstot e-pastā: egija.vierpe@liepaja.lv un madara.gertsone@liepaja.lv.

  Tirdzniecības vietas parka zonā

  Lai nodrošinātu godīgu konkurenci Jūrmalas parka zonā, Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde rīko nomas tiesību izsoli uz jaunām ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām ilgtermiņā. Pieteikšanās termiņš: līdz 2024. gada 18. janvāra plkst. 12.00. 

  Informācija par izsoli un izsoles noteikumiem publicēta pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Izsoles”.

  Telefoniski konsultāciju var saņemt, zvanot Nekustamā īpašuma pārvaldes speciālistei pa tālruni: 63 404 707.