Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pilsētas simbolika

Liepājas pilsētai ir apstiprināta oficiālā simbolika, tostarp, logotips. Tāpat pašvaldības iestādēm izstrādāta vienota vizuālā identitāte. Pirms pilsētas simbolikas izmantošanas aicinām iepazīties ar tās lietošanas nosacījumiem.

Sadaļā aprakstīta informācija:

1. Oficiālā simbolika,
2. Liepājas pilsētas grafiskais standarts,
3. Pilsētas simbolikas izmantošana.

1. Oficiālā simbolika

Liepājai ir četri oficiāli apstiprināti simboli: ģerbonis, karogs, himna un logotips.

Ģerbonis

Liepājas pilsētas ģerbonis – uz sudrabota fona sarkans Kurzemes lauva ar šķeltu asti, kas ar priekškājām balsta liepu – apstiprināts četras dienas pēc pilsētas tiesību iegūšanas 1625. gada 22. martā.

Lejupielādējams fails: Liepājas pilsētas ģerbonis

Karogs

Karogs pirmo reizi oficiāli tika pasludināts 1938. gadā. Liepājas pilsētas karogam ir taisnstūra forma ar divām vienāda platuma horizontālām joslām – augšējā josla sarkanā krāsā, apakšējā josla zaļā krāsā. Karoga vidū attēlots krāsains Liepājas ģerbonis.

Lejupielādējams fails: Liepājas pilsētas karogs

Himna

Himna "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" ir apstiprināta 1999. gadā un savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 2000. gadā.

Dziesmu "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" Imants Kalniņš sarakstījis jau 1973. gadā, veltīdams to Liepājai un liepājniekiem, bet teksta autors ir Māris Čaklais. Pirmā to izpildījusi Austra Pumpure, jau tad šī dziesma ieguvusi neoficiālās liepājnieku himnas statusu.

Lejupielādējami faili: Himnas vārdi, notis un audio ieraksts

Logotips

Logotips ir Liepājas nosaukuma logotipa zīme, kura tiek izmantota Liepājas pilsētas komunikācijas materiālos.

Logotipa pamatversija ir melnu burtu un sarkana punkta kombinācija.

2. Liepājas pilsētas grafiskais standarts

Liepājas pašvaldības iestādēm ir izstrādāta vienota identitāte — grafiskais standarts, kas radīts ar mērķi veidot pārskatāmu un skaidru pilsētas pārvaldi un vienota Liepājas tēla sajūtu gan pašos liepājniekos, gan pilsētas viesos.

Dokuments Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte nosaka Liepājas vizuālo identitāti, tostarp, ģerboņa un logotipa lietošanu, izmantojamos fontus, dažāda veida informatīvo materiālu veidošanu.

Liepājas ģerboņa izmantošanas vizualizācija.

Liepājas logotipa izmantošanas vizualizācija.

Logotipu un ģerboni vai karogu nevar izmantot kopā kā vienotu zīmi. Logotipu, ģerboni vai karogu var izmantot tikai atsevišķi.

3. Pilsētas simbolikas izmantošana

 1. Komerciāliem mērķiem – suvenīru, preču zīmju, vimpeļu, kalendāru, kā arī citas produkcijas ražošana:
  • Liepājas simbolikas vai to elementu izmantošanu juridiskas un fiziskas personas var izgatavot tikai ar Liepājas pilsētas būvvaldes izsniegtu atļauju.
  • Iesniegums atļaujas saņemšanai jāadresē Liepājas pilsētas būvvaldei, nosūtot uz e-pasta adresi buvvalde@liepaja.lv vai iesniedzot personīgi Būvvaldē, Peldu ielā 5. Iesniegumam jāpievieno izstrādājuma skice vai paraugs.
  • Par pilsētas simbolikas izmantošanu jānomaksā vienreizēja nodeva – 2 eiro par katru preču veidu.
  • Izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi un atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā, lai to nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
  • Gadījumos, kad simboliku atveido nelielā apjomā bezpeļņas nolūkos, kas nav vērsts uz publisko telpu, pilsētas galvenā mākslinieka saskaņojums nav nepieciešams.
 2. Informatīviem mērķiem – reklāmās, izkārtnēs un citos informatīvos materiālos vai uz priekšmetiem un objektiem:
  • Gadījumos, kad pašvaldība ir pasākuma finansiālais vai informatīvais atbalstītājs, Liepājas simboliku var izmantot tikai ar Liepājas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja saskaņojumu, vizualizāciju nosūtot saskaņošanai uz e-pastu: samd@liepaja.lv.
  • Šajā gadījumā ir pieļaujama tikai logotipa izmantošana ar vārdu “Liepāja”, bez iestāžu nosaukumiem.

Saistošie normatīvie akti par simbolikas lietošanu

 • Atjaunots:
 • 16. marts, 2021