Pilsētas simbolika

Liepājas pilsētai ir apstiprināta oficiālā simbolika un savs logotips. Tāpat pašvaldības iestādēm izstrādāta vienota vizuālā identitāte. Pirms pilsētas simbolikas izmantošanas aicinām iepazīties ar tās lietošanas nosacījumiem.

Sadaļā aprakstīta informācija par:

1. Oficiālā simbolika,
2. Liepājas pilsētas grafiskais standarts,
3. Pilsētas karoga un ģerboņa izmantošana,
4. Norāde uz pašvaldības informatīvu atbalstu.

1. Oficiālā simbolika

Liepājai ir trīs oficiāli apstiprināti simboli: ģerbonis, karogs un himna.

Ģerbonis

Liepājas pilsētas ģerbonis – uz sudrabota fona sarkans Kurzemes lauva ar šķeltu asti, kas ar priekškājām balsta liepu – apstiprināts četras dienas pēc pilsētas tiesību iegūšanas 1625. gada 22. martā.

Lejupielādējams fails: Liepājas pilsētas ģerbonis

Karogs

Karogs pirmo reizi oficiāli tika pasludināts 1938. gadā. Liepājas pilsētas karogam ir taisnstūra forma ar divām vienāda platuma horizontālām joslām – augšējā josla sarkanā krāsā, apakšējā josla zaļā krāsā. Karoga vidū attēlots krāsains Liepājas ģerbonis.

Lejupielādējams fails: Liepājas pilsētas karogs

Himna

Himna "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" ir apstiprināta 1999. gadā un savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 2000. gadā.

Dziesmu "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" Imants Kalniņš sarakstījis jau 1973. gadā, veltīdams to Liepājai un liepājniekiem, bet teksta autors ir Māris Čaklais. Pirmā to izpildījusi Austra Pumpure, jau tad šī dziesma ieguvusi neoficiālās liepājnieku himnas statusu.

Lejupielādējami faili: Himnas vārdi, notis un audio ieraksts

2. Liepājas pilsētas grafiskais standarts

Liepājas pašvaldības iestādēm ir izstrādāta vienota identitāte — grafiskais standarts, kas radīts ar mērķi veidot pārskatāmu un skaidru pilsētas pārvaldi un vienota Liepājas tēla sajūtu gan pašos liepājniekos, gan pilsētas viesos.

Dokuments Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte nosaka Liepājas vizuālo identitāti, tostarp, ģerboņa un logotipa lietošanu, izmantojamos fontus, dažāda veida informatīvo materiālu veidošanu.

Lejupielādējamie faili: Liepājas logotips.

Liepājas logotipa izmantošanas vizualizācija.

Logotipa izmantošana ir jāsaskaņo ar pašvaldību, rakstot uz e-pastu: samd@liepaja.lv, klāt pievienojot vizualizāciju.

Logotipu un ģerboni vai karogu nevar izmantot kopā kā vienotu zīmi. Logotipu, ģerboni vai karogu var izmantot tikai atsevišķi.

3. Pilsētas karoga un ģerboņa izmantošana

 1. Komerciāliem mērķiem – suvenīru, preču zīmju, vimpeļu, kalendāru, kā arī citas produkcijas ražošana:
  • Liepājas pilsētas karoga un ģerboņa attēlu vai to elementu izmantošanu juridiskas un fiziskas personas var izgatavot tikai ar domes izsniegtu atļauju. Iesniegums atļaujas saņemšanai jāadresē Liepājas pilsētas domei, pievienojot vizualizāciju un iesniedzot to Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.
  • Par pilsētas simbolikas izmantošanu jānomaksā vienreizēja nodeva. Nodevas likme katram preču veidam ir 1,42 eiro atbilstoši saistošo noteikumu Par Liepājas pilsētas simboliku V. nodaļai.
  • Izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi un atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā, lai to nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
 2. Informatīviem mērķiem – reklāmās, izkārtnēs un citos informatīvos materiālos vai uz priekšmetiem un objektiem:
  • Liepājas pilsētas karoga un ģerboņa attēlu izmantot var tikai ar Liepājas pilsētas galvenā mākslinieka saskaņojumu, iesniedzot Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, pilsētas galvenajam māksliniekam adresētu vizualizāciju.
  • Gadījumos, kad simboliku atveido nelielā apjomā bezpeļņas nolūkos, kas nav vērsts uz publisko telpu, pilsētas galvenā mākslinieka saskaņojums nav nepieciešams.

Liepājas ģerboņa izmantošanas vizualizācija.

4. Norāde uz pašvaldības informatīvu atbalstu

Situācijā, kad pašvaldība ir pasākuma finansiālais vai informatīvais atbalstītājs, sadarbības partneri var izmantot pilsētas logotipu, par to informējot pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju, vizualizāciju nosūtot uz e-pastu: samd@liepaja.lv un saņemot saskaņojumu. Šajā gadījumā ir pieļaujama tikai logotipa izmantošana ar vārdu “Liepāja”, bez iestāžu nosaukumiem.

Saistošie normatīvie akti par simbolikas lietošanu

 • Atjaunots:
 • 10. septembris, 2020