Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions, PUMA)"

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 11. septembris, 2023
  • 22. aprīlis, 2024

  Projekta PUMA mērķis ir izveidot un atjaunināt dažādu pilsētu mobilitātes stratēģijas, kas radītu priekšnoteikumus zaļas, videi draudzīgas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstībai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam.

  Piezīmes

   

  Finansējums

  Projekta kopējais finansējums ir 850 000 EUR, no kuriem 75,61% jeb 642 658,44 EUR finansē programma URBACT. Liepājas Centrālās administrācijas budžeta daļa ir 193 803,25 EUR, no kuriem 80% jeb 155 042,60 EUR ir programmas līdzfinansējums, 10% jeb 19 380,32 EUR ir valsts budžeta līdzfinansējums, 10% jeb 19 380,32 EUR ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

  Projekta aktualitātes

  1. Projekta partneri piedalījās URBACT vasaras universitātē Malmē.
  2. Aizvadīta projekta pirmā tikšanās Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.
  3. Uzsākts darbs pie vietējās mobilitātes rīcības grupas izveides.
  4. Aizvadīta otrā PUMA tīkla transnacionālā sanāksme Viladekansas pilsētā, Spānijā.

  Projekta apraksts 

  Projekta ietvaros Liepājas Centrālā administrācija izstrādās integrēto mobilitātes rīcības plānu līdz 2035. gadam, kas sekmēs ilgtspējīgas, videi draudzīgas un visām sabiedrības grupām ērtas transporta sistēmas attīstību Liepājā. Mobilitātes plāna izstrādē tiks iesaistītas par nozari atbildīgās valsts un pašvaldības iestādes, sabiedrība un citas ieinteresētās puses. Lai sekmētu ērtas un ilgtspējīgas mobilitātes izveidi arī reģionā kopumā, mobilitātes rīcības plāna izstrāde notiks sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību.

  Tāpat Liepājas valstspilsētas pašvaldība projekta PUMA ietvaros plāno veikt šādas aktivitātes:

  • kopā ar projekta partneriem piedalīties savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītēs,
  • kopā ar projekta partneriem rīkot darbseminārus par mobilitātes plānu izstrādi,
  • kopā ar projekta partneriem piedalīties URBACT programmas tīklošanās, mācīšanās un pieredzes pārneses pasākumos.

  Projekta partneri

  • Liepājas Centrālā administrācija (vadošais partneris, Latvija)
  • Dienvidkurzemes novada pašvaldība (Latvija)
  • Publiskā iestāde “Zaļais reģions” (Lietuva)
  • Larissas pašvaldības Attīstības organizācija (Grieķija)
  • Zagrebas Universitātes Transporta un satiksmes zinātņu fakultāte (Horvātija)
  • Gdaņskas Ceļu un zaļo zonu administrācija (Polija)
  • Čento pašvaldība (Itālija)
  • Viladekansas pašvaldība (Spānija)
  • Nova Goricas Ziemeļprimorskas reģionālās attīstības aģentūra (Slovēnija)

  Projekta īstenošanas termiņš

  Projekta ilgums: 31 mēnesis (1.06.2023.–31.12.2025.)

  Vairāk par projektu:

  Kontaktpersonas

  Aksels Ruperts
  Liepājas Centrālā administrācija
  Attīstības pārvalde
  Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļas
  Eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos
  Tālrunis: 63 404 758
  E-pasts: aksels.ruperts@liepaja.lv

  Kristīne Čabikina
  Liepājas Centrālā administrācija
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas
  Projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 763
  E-pasts: kristine.cabikina@liepaja.lv