Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Aicina iesniegt projektus jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā16. aprīlis, 2019Izglītība

  Liepājas pašvaldība aicina jauniešu organizācijas no 17. aprīļa līdz 20. maijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

  Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

  Interesenti, īpaši nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti uz tikšanos 29. aprīlī plkst. 15.00 Izglītības pārvaldes zālē, kur būs iespēja iegūt plašāku informāciju par projektu konkursu.

  Projekti iesniedzami līdz 2019. gada 20. maijam plkst. 17.00

  Projekta nolikums un citi dokumenti

  1. Konkursa nolikums (.pdf),
  2. Projekta iesnieguma veidlapa (.doc),
  3. Metodoloģiskās vadlīnijas (.pdf),
  4. Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika (.pdf),
  5. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.pdf)
  6. Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (.doc)
  7. Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem (.doc)
  8. Projekta publicitāte un vizuālā identitāte (.pdf)
  9. Liepājas Valsts tehnikuma pasākumu plāns (.pdf)
  10. Liepājas Mūzikas, mākslas u dizaina vidusskolas pasākumu plāns (.pdf)
  11. Darbības programmas īstenošanas noteikumi.

  Projektus var iesniegt

  • personīgi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36,
  • pasta sūtījumā, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Uliha ielā 36,
  • elektroniski, nosūtot uz e-pastu: dace.liepa@liepaja.edu.lv,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: info@liepaja.edu.lv.

  Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

  Liepājā jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu rīko Izglītības pārvalde sadarbībā ar Liepājas jauniešu māju. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

  “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

  Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

  Kā zināms, pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”.

  2018. gada decembrī noslēdzās pirmās kārtas projektu izvērtēšana Projektus konkursam bija iesniegušas 14 dažādas organizācijas, vērtēšanas komisija apstiprinājusi 10 projektus, no kuriem 2019. gada sākumā īstenoti 8 no tiem.

  Papildu informācija par projektu

  Dace Liepa
  Liepājas pašvaldības reģionālā koordinatore, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
  Tālrunis: 29 453 817
  E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv