Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Satiksmes ierobežojumu saskaņošana

Satiksmes ierobežošana ir nepieciešama trīs gadījumos:

  1. Plānojot zemes rakšanas darbus ielas teritorijā,
  2. Organizējot publisku pasākumu,
  3. Ja ir nepieciešams mainīt satiksmes organizāciju, piemēram, uzstādīt vai mainīt satiksmes ceļa zīmi, uzstādīt ātruma vaļņus u.tml.

1. Zemes rakšanas darbi

Ja zemes rakšanas darbu dēļ ielu teritorijā nepieciešams daļēji vai pilnībā slēgt kādu ielas posmu (ierobežot satiksmi), Būvvaldē ir jāsaņem zemes rakšanas darbu atļauja.

Atļauju izsniedz, ja ir veikti nepieciešamie saskaņojumi, tai skaitā akceptēta arī satiksmes ierobežojumu shēma vai plāns būvdarbu laikā.

Saskaņojumi jāsaņem no satiksmes drošības pārrauga VAS “Latvijas Valsts ceļi” Liepājas nodaļas un Liepājas ceļu un ielu pārvaldītāja – pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde”, kā arī no dažādu inženierkomunikāciju turētājiem.

2. Pasākuma organizēšana

Rīkojot sabiedrībai pieejamus svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumus, tie jāsaskaņo pašvaldībā un jāsaņem rīkošanas atļauja.

Tostarp jānorāda, kādi satiksmes ierobežojumi ir nepieciešami pasākuma norises laikā. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija izskatīs iesniegumu un informēs par kārtību, kā veicama satiksmes ierobežošana un sabiedrības informēšana par to.

3. Satiksmes organizācijas maiņa

Ja iedzīvotāji konstatējuši nepieciešamību uzlabot/izmainīt satiksmes organizāciju pie sava īpašuma, kādā ielas daļā vai pilsētas teritorijā, par to ir jāinformē pašvaldība, kas izskatīs un lems par sniegto iedzīvotāju ierosinājumu.

Tie var būt jautājumi par satiksmes ceļa zīmju uzstādīšanu, noņemšanu vai maiņu, ātrumu ierobežojošo vaļņu (gulošie policisti) uzstādīšanu, ielu spoguļu uzstādīšanu vai citiem ar satiksmi saistītiem uzlabojumiem.

Jautājumus par satiksmes organizēšanu pilsētā izskata Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisija.

Lai komisijai lūgtu izskatīt ierosinājumu, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, jāiesniedz Transporta infrastruktūras komisijai adresēts iesniegums ar satiksmes ierobežojuma nepieciešamības pamatojumu.

Komisija izvērtēs iesniegumu, un, ja lūgums būs pamatots, Komunālā pārvalde organizēs ceļa zīmju vai citu elementu uzlikšanu vai noņemšanu.