Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saziņa ar pašvaldību – iesniegumi un priekšlikumi

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības griezties pašvaldībā ar priekšlikumiem, sūdzībām, lūgumiem vai jautājumiem par pašvaldības darbu, kā arī saņemt atbildes uz tiem.

Priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iesniegšana

Dokumentu var iesniegt rakstveidā, elektroniski vai izteikt mutvārdos. Un tam jābūt noformētam atbilstoši Iesnieguma likumam.

Dokumentā obligāti jānorāda ziņas par tā iesniedzēju:

  • fiziskajai personai – vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, kontaktinformācija,
  • juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese.

Iesniegt elektroniski var

  • rakstot pašvaldībai pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Izmantojot šo iespēju jums būs nepieciešama internetbanka vai cits identifikācijas veids (šis e-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai parakstīta dokumenta iesniegšanai), 
  • rakstot e-pastu: pasts@liepaja.lv. Uz e-pastu var nosūtīt arī elektroniski parakstītus dokumentus. 
  • izmantojot E-adresi. E-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošina iespēju iedzīvotājiem veidot oficiālu saraksti ar valsts iestādēm. E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar eID karti, eParaksts un eParaksts mobile. Lasīt vairāk par savas E-adreses izveidošanu 

Iesniegt klātienē

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidoti divi Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centri: Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5. Lasīt vairāk.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumus Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros var saņemt epidemioloģiski nedrošā vidē. Liepājas pašvaldībā pēc iepriekšēja pieraksta tiek izsniegti Covid-19 sertifikāti.

Tālrunis uzziņām: 63 404 750

Iesniegumu izskatīšana un atbildēšana

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots pašvaldības darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

Mobilā lietotne “Liepājas pilsēta”

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Lasīt vairāk.

Redzi bedri, salauztu soliņu? Lejupielādē aplikāciju un ziņo par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā! 

  • Atjaunots:
  • 10. oktobris, 2022