Suņa čipēšana un reģistrēšana

Čipēšana

Dzīvnieku čipēšana ir mikročipa ievietošana dzīvniekam zem ādas, parasti kreisā pleca rajonā. Čips ir rīsa graudiņa lieluma kapsula, kurā ievietota mikroshēma. Mikroshēma satur unikālu ciparu kodu, ko var nolasīt ar īpašu skeneri, kas pieejams veterinārārstiem un dzīvnieku patversmēm. Pēc koda numura var noskaidrot ziņas par dzīvnieka īpašnieku, informāciju par vakcināciju pret trakumsērgu un citus datus.

Čipēšanu var veikt pie ikviena veterinārārsta. Pakalpojuma maksa ir atkarīga no veterinārārsta pakalpojumu cenrāža.

Pēc čipēšanas īpašniekam jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.

Reģistrēšana

No 2017. gada 1. janvāra Latvijā visiem suņiem no sešu mēnešu vecuma jābūt apzīmētiem ar mikročipu un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Tas noteikts ar mērķi, lai visi suņi būtu identificējami un piederīgi savam saimniekam.

Citu mājdzīvnieku reģistrācija nav obligāta. Bet tā var atvieglot saimniekiem atrast noklīdušu mājdzīvnieku.

Reģistrācijas apmaksa

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā LDC valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa 3.50 eiro. Suņu, kuri apmācīti uzbrukt cilvēkam, reģistrācija ir 2.85 eiro.

No maksājuma par dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē ir atbrīvoti:

  • īpašnieki suņiem, kuri apmācīti kā pavadoņi, asistenti vai terapeiti,
  • valsts pārvaldes iestādes, kas savā darbā izmanto suņus,
  • dzīvnieku patversmes.

Norēķināties par reģistrāciju var, veicot apmaksu internetbankā vai izmantojot pasta nodaļas pakalpojumus.

Apmaksas rekvizīti

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
Reģistrācijas Nr.: 90001840100
Valsts kase
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.

Reģistrāciju pēc pakalpojuma apmaksas var veikt

  • pie veterinārārsta (jāņem vērā, ka reģistrācija izmaksās dārgāk, nekā to darot pašam, jo par datu ievadi tiek ņemta papildu samaksa),
  • elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv 
  • klātienē, vēršoties Liepājas pašvaldības Vides nodaļā.

Visos gadījumos dzīvnieka īpašniekam jāspēj uzrādīt personu apliecinošs dokuments un dzīvnieka pase, kā arī maksājuma apliecinošs dokuments par dzīvnieka reģistrēšanu datubāzē.

Pārbaudīt sava mājdzīvnieku statusu var Dzīvnieku reģistrā, ievadot saņemto identifikācijas numuru.

Mājdzīvnieku čipēšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

Kontaktinformācija

Vides nodaļa
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 745

*** Pakalpojuma "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.