Suņa čipēšana un reģistrēšana

Īpašniekiem jānodrošina suņu čipēšana un reģistrācija Lauksaimniecības datu centra datubāzē. Tas noteikts ar mērķi, lai visi suņi būtu identificējami un piederīgi savam saimniekam. 

Čipēšana

Dzīvnieku čipēšana ir mikročipa ievietošana dzīvniekam zem ādas, parasti kreisā pleca rajonā. Čips ir rīsa graudiņa lieluma kapsula, kurā ievietota mikroshēma. Mikroshēma satur unikālu ciparu kodu, ko var nolasīt ar īpašu skeneri, kas pieejams veterinārārstiem un dzīvnieku patversmēm. Pēc koda numura var noskaidrot ziņas par dzīvnieka īpašnieku, informāciju par vakcināciju pret trakumsērgu un citus datus.

Čipēšanu var veikt pie ikviena veterinārārsta. Pakalpojuma maksa ir atkarīga no veterinārārsta pakalpojumu cenrāža.

Reģistrēšana

Pēc čipēšanas īpašniekam jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē, ja to jau nav veicis vetārsts.

Visiem suņiem no 4 mēnešu vecuma jābūt apzīmētiem ar mikročipu un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Tas noteikts ar mērķi, lai visi suņi būtu identificējami un piederīgi savam saimniekam.

Citu mājdzīvnieku reģistrācija nav obligāta. Bet tā var atvieglot saimniekiem atrast noklīdušu mājdzīvnieku.

Lai varētu veikt mājdzīvnieka reģistrāciju, vispirms jāveic reģistrācijas apmaksa.

Reģistrācijas apmaksa

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā LDC valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa 3.50 eiro.

No maksājuma par dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē ir atbrīvoti:

  • īpašnieki suņiem pavadoņiem, suņiem terapeitiem, suņiem asistentiem un suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam,
  • valsts pārvaldes iestādes, kas savā darbā izmanto suņus,
  • dzīvnieku patversmes.

Norēķināties par reģistrāciju var, veicot apmaksu internetbankā vai izmantojot pasta nodaļas pakalpojumus.

Apmaksas rekvizīti

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
Reģistrācijas Nr.: 90001840100
Valsts kase
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.

Reģistrāciju pēc pakalpojuma apmaksas var veikt

Ar e-pakalpojumu:

Klātienē:

  • pie praktizējoša veterinārārsta (par papildus samaksu), uzrādot īpašnieka personas apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka pasi;
  • Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļā, uzrādot īpašnieka personas apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka pasi; kā arī maksājuma apliecinošu dokumentu par dzīvnieka reģistrēšanu datubāzē, un apliecinošu dokumentu par suņa turēšanas nodevas nomaksāšanu.

Visos gadījumos dzīvnieka īpašniekam jāspēj uzrādīt personu apliecinošs dokuments un dzīvnieka pase, kā arī maksājuma apliecinošs dokuments par dzīvnieka reģistrēšanu datubāzē.

Pārbaudīt sava mājdzīvnieku statusu var Dzīvnieku reģistrā, ievadot saņemto identifikācijas numuru.

Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu

Reizi gadā visiem suņu īpašniekiem Liepājas pašvaldībā jāmaksā suņa turēšanas nodeva.

Pazuduši un noklīduši mājdzīvnieki

Atgādinām, ka par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu, agresīvu un bojā gājušu dzīvnieku, kā arī, konstatējot sava mājdzīvnieka pazušanu, ir jāziņo Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds”, patversmes darba laikā zvanot pa tālruni 63 443 909 vai 26 660 552.

Pēc patversmes darba laika, brīvdienās vai svētku dienās zvanot patversmes dzīvnieku ķērājam pa tālruni: 26 660 552.

Kontaktinformācija

Vides nodaļa
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 745

Mājdzīvnieku čipēšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

Pakalpojuma "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 18. jūnijs, 2020