Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Suņu pastaigu vietas

Liepājā ir noteiktas vairākas vietas, kur var doties pastaigās ar suņiem ar vai bez pavadas. Lūdzam ņemt vērā, kur obligāti jālieto pavada, kā arī iepriekš izpētīt, kurās pludmales zonās suņus ievest nedrīkst.

Liepājā ir atļauts izvest pastaigā suni bez pavadas tikai noteiktās vietās:

 • zaļajā zonā un mežos (pastaigas laikā īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību)
 • suņu pastaigu laukumos.

Apmeklējot šīs vietas, sunim obligāti jābūt pie pavadas:

 • bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,
 • izglītības iestāžu teritorijās,
 • daudzdzīvokļu māju pagalmos,
 • parkos, publiskos dārzos, skvēros, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām
 • staigāt ar suni pie pavadas Liepājas pludmalē var tikai ārpus oficiālajām peldvietām:
  • posmā no Kūrmājas prospekta pa labi līdz dienvidu molam,
  • posmā starp Jūrmalas un Pērkones ielu,
  • posmā no Vaiņodes ielas līdz nūdistu pludmalei,
  • Karostas pludmalē

Oficiālās peldvietās (centrālajā pludmalē no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai, dienvidrietumu pludmalē no Pērkones ielas līdz Vaiņodes ielai, kā arī nūdistu pludmalē un Beberliņu peldvietā) aizliegts ievest vai peldināt dzīvniekus! Suņu pastaigām atļautās teritorijas norādītas uz informatīvajām zīmēm, kas redzamas, ienākot pludmalē un vasaras peldsezonā jūras krastā izvietotajām papildzīmēm.

Skatīt: pludmales zonējumu un atļautās zonas pastaigām ar suņiem  

Suņu pastaigu laukumi izveidoti

Suņu pastaigu laukumi ir ar žogu norobežota teritorija, kur suņi var izskrieties bez pavadas.

Suņiem, kuri dodas uz pastaigu laukumiem, jābūt:

 • vakcinētiem,
 • reģistrētiem valsts datubāzē,
 • jānodrošina, lai suns neuzbruktu citiem dzīvniekiem un cilvēkiem,
 • jābūt samaksātai pašvaldības nodevai par suņa turēšanu.

Suņi pastaigās pie pavadas var doties arī gar pludmali, izņemot posmos, kas ir oficiālās peldvietas.

Atceries! Izvedot pastaigā suni, īpašnieka pienākums ir savākt suņa ekskrementus!

Suņa izvešanu pastaigā nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 15 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā”.

 • Atjaunots:
 • 28. jūnijs, 2022