Topošie projekti

Nozīmīgākie projekti, kurus plānots sākt, darbi ir uzsākti vai darbi turpinās

 1. Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1. kārta (Krūmu ielas pārbūve posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai),
 2. Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija (Lielā iela no Amritas līdz Kurzemei),
 3. Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežās līdz Cukura ielas aplim,
 4. Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona „Daugava” ģērbtuvju ēkās Liepājā.
 5. Krasta erozijas risku apdraudējuma novēršana Liepājā (Būnas izbūve Lībiešu ielā 37a un jūras akvatorijā),
 6. Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma saglabāšana (Kungu ielas 24 izveide par interjera muzeju, koncertdārza "Pūt, vējiņi! rekonstrukcija, Liepājas Svētās trīsvienības katedrāles rekonstrukcija),
 7. Slēgtu tenisa kortu būvniecība pie 2. vidusskolas,
 8. Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Vētru ielā,
 9. Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5,
 10. Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2. kārta (Kapsēdes ielas rekonstrukcija).
 11. Degradēto teritoriju Vecajā ostmalā atjaunošana.
 12. 2,25 kilometru pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošana un grants ielu asfaltēšana.
 13. Lietus ūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai (tostarp sūkņu nomaiņai) Jūrmalas parkā, Graudu, Vītolu, K. Valdemāra, Republikas, Ģimnāzijas, Ādu un Jaunajā ielā.
 14. Stadiona "Daugava" labiekārtošana, jumta segumu nomaiņa Tenisa sporta skolā.
 15. Bērnudārzu “Delfīns”, “Kāpēcītis”, “Gailītis”, “Rūķītis” un “Margrietiņa” labiekārtošana.
 16. Vecliepājas PVAC ēkas siltināšana un fasādes atjaunošana, kā arī Jaunliepājas PVAC ēkas hidroizolācija.
 17. Veco ļaužu dzīvojamās mājas remontdarbi.
 18. Jauna bērnu rotaļu laukuma izveide Krūmu ielā.
 19. Vecās kapsētas labiekārtošana un Līvas kapsētas žoga remonts.
 20. Loku, Priežu, Miežu un Siļķu ielu apgaismojuma projektēšana, izbūve un rekonstrukcija.
 21. Beberliņu teritorijas labiekārtošana.
 22. Lidostas infrastruktūras attīstīšana – atlidošanas termināla 1. kārtas projektēšana un izbūve, kā arī degvielas tvertņu iegāde.
 23. Glābšanas stacijas ēkas rekonstrukcija.

Nākotnes projekti

 1. Futbolas halles būvniecība, blakus jau esošajam atklātajam futbola stadionam "Olimpija".
Slēgtu tenisa kortu vizualizācija Liedaga ielā 5
1 no 3Liedaga ielā 5 plānota slēgto tenisa kortu būvniecība, kas būtu atbilstoša prasībām starptautisku turnīru rīkošanai.
Liepājas futbola halles vizualizācija
2 no 3Latvijas Futbola federācija ir konceptuāli atbalstījusi Liepājas pašvaldības ieceri par futbola halles būvniecību Liepājā, kas atrastos blakus jau esošajam atklātajam futbola stadionam "Olimpija".
Liepājas Pētera I namiņu, Kungu ielā 24, vizualizācija
3 no 3Liepājas Pētera I namiņu, Kungu ielā 24, plānots atjaunot kā XVII gadsimta interjera muzeju.