Īstenošanā esošie projekti

2020. gadā plānoti dažādi būvdarbi un labiekārtošanas projekti visā Liepājā. Līdz ar remontdarbiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņem vērā, ka plāni kādā no objektiem objektīvu apstākļu dēļ var mainīties.

Būvdarbi un labiekārtošanas projekti

Ielu būvdarbi

 1. Peldu iela, posmā no Dzintara boulinga līdz Hika ielai
 2. Cukura iela
 3. Ezermalas ielas pārbūve
 4. Roņu ielas pārbūve
 5. K. Zāles laukuma pārbūve
 6. Inženiertīklu izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu ielas, Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielas izejās uz pludmali

Plānotie būvdarbi

 1. Liedaga ielas pārbūve
 2. Skolas iela posmā no K. Zāles laukuma līdz Teātra ielai
 3. Ēkas pārbūve Klāva Ukstiņa ielā 7/9

Pašvaldības ēku būvdarbi un teritoriju labiekārtojuma projekti

 1. Telpu atjaunošana Dārza ielā 4/8
 2. Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Peldu ielā 5
 3. Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Kungu ielā 24
 4. Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57
 5. Dabas mājas izbūve Zirgu salā 2
 6. Būnas izbūve Baltijas jūrā krasta erozijas risku apdraudējuma novēršanai Lībiešu ielā 37a un jūras akvatorijā.
 7. Brīvdabas sporta un atpūtas centra izbūve Zirgu salā, 5. kārta
 8. Dzīvojamās ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu iela 53
 9. Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20
 10. Vides pieejamības nodrošināšana telpu grupai dzīvojamajā mājā Reiņa meža ielā 12
 11. Telpas grupas vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11
 12. Labiekārtojuma infrastruktūras izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu ielas un Glābšanas stacijas izejās uz pludmali

Nekustamā īpašuma pārvaldes plānotie projekti

 1. Ēkas pārbūve Siļķu ielā 7

Ielu infrastruktūras uzlabošanas darbi

Asfalta segums atjaunošana

 1. Rīgas ielā (no Tramvaja tilta līdz Raiņa ielai)
 2. Imantas ielā (no Britu flotes līdz Turaidas ielai)
 3. Pulkveža Brieža ielā (no Turaidas līdz Virsaiša ielai)
 4. Invalīdu ielā (no Turaidas līdz Karostas cietumam)
 5. F. Brīvzemnieka ielā (no zemesgabala F. Brīvzemnieka ielā 35 līdz Graudu ielai)
 6. Krusta ielas brauktuve (no Celtnieku līdz Graudu ielai)
 7. Vaiņodes ielas brauktuve (no Ventas līdz Ganību ielai)
 8. Liedaga ielas brauktuve (no Klaipēdas ielai līdz autostāvvietai pie parka veloceļa)
 9. Klaipēdas ielas brauktuve (starp zemesgabaliem Klaipēdas ielā 83 un Klaipēdas ielā 83A – vecais Bernātu ceļš)
 10. Pērkones ielas brauktuve (no Uliha ielas līdz Siguldas ielai)
 11. Ganību ielas brauktuve (no Vecās ostmalas līdz Ādu ielai)
 12. Toma ielas brauktuve (no Vītolu ielas līdz Republikas ielai)
 13. Pērkones ielas stāvlaukums

Iekškvartālu ielu posmu atjaunošana

 1. Siguldas iela posmā no Pērkones ielas līdz iekškvartālam
 2. J. Janševska ielā (no Alejas līdz K. Valdemāra ielai)
 3. M. Ķempes ielā (iekškvartāla posms bijušā veikala "Mego" pusē)
 4. Vaiņodes ielā (no Daugavas līdz M. Ķempes ielai)
 5. Iekškvartāla posmā pie E. Tisē ielas 69 un 71
 6. Iekškvartāla posmā pie Dzintaru 88
 7. Dunikas ielā (no Ganību līdz Rojas ielai)
 8. Tiesu ielā (no Vītolu līdz Republikas ielai)
 9. Mazā ielā (no Cenkones iela līdz Mazai ielai 3)
 10. Žagatu ielā (no Krūmu līdz Mežai ielai)
 11. Šķēdes ielā (no Šķēdes līdz Piltenes ielai, gar veikalu "Beta")
 12. Piltenes ielā (posms gar O. Kalpaka 86 un Piltenes 2A)
 13. Viršu ielā (posms līdz Pāvilostas ielai)
 14. Pāvilostas ielas iekškvartālā
 15. Atmodas bulvārī (posms gar daudzdzīvokļu mājām Atmoda bulvārī 12 un 12B)

Lietus ūdens kanalizācijas objekti

 1. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Jūrmalas parkā
 2. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Radio ielā 19
 3. Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Krusta ielā
 4. Lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un izlaides izbūve Pērkones kanālā Dunikas ielā 2/24
 5. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve O. Kalpaka ielā līdz Ostas ielai

ES struktūrfondu līdzfinansētie projekti

 1. Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam
 2. K. Zāles laukuma pārbūve
 3. Roņu ielas posma pārbūve
 4. Ezermalas posma un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanāla pārbūve
 5. Cukura ielas posma pārbūve no Grīzupes līdz Nākotnes ielai
Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" vizualizācija
1 no 4Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" vizualizācija.
Jauno tramvaju vizualizācija
2 no 4Jauno zemās grīdas tramvaju vizualizācija.
vizualizācija, kurā redzami divi tilti un gājēju ceļš par ezeru
3 no 4Ezermalas posma un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanāla pārbūves vizualizācija.
vizualizācija, kurā redzami cilvēki atpūšamies starp kokiem un dobēm
4 no 4Kārļa Zāles laukuma pārbūves vizualizācija.
 • Atjaunots:
 • 16. novembris, 2020