Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenošanā esošie projekti

Iedzīvotāju ērtībai vienkopus apkopoti plānotie būvdarbi un labiekārtošanas projekti Liepājā. Līdz ar remontdarbiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņem vērā, ka plāni kādā no objektiem objektīvu apstākļu dēļ var mainīties.

Būvdarbi un labiekārtošanas projekti 2023. gadā

Īstenošanā esošie ielu būvdarbi

 1. K. Zāles laukuma un Jūras ielas pārbūve.
 2. Liedaga ielas 6a pārbūve.
 3. Kūrmājas prospekta un Uliha ielas krustojuma pārbūve.
 4. Kūrmājas prospekta un Graudu ielas krustojuma pārbūve.
 5. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves 2. kārta, Lielās ielas posmā no F. Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai.
 6. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves 4. kārta:
  • K. Valdemāra iela posma no Peldu ielas līdz Rožu ielai pārbūve
  • Rīgas ielas posma no Raiņa ielas līdz 1905. gada ielai pārbūve
  • Dzelzceļnieku ielas posma no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai pārbūve
  • Sliežu maiņa apgriešanās aplī Brīvības ielas galapunktā.
 7. Ganību ielas pārbūve.
 8. Saraiķu ielas, Ziemupes ielas un Sakas ielas posmu pārbūve.

Pašvaldības ēku būvdarbi un teritoriju labiekārtojuma projekti

 1. Muzeja ēkas pārbūve K. Ukstiņa ielā 7/9.
 2. Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20.
 3. Telpas grupas vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11.

Ielu infrastruktūras uzlabošanas darbi 2023. gadā

Atsevišķu ielu posmu pārbūve

 1. Muitas ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Matrožu ielā 2 – darbi uzsākti.
 2. Krišjāņa Barona ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai.

Grants ielu programmas būvdarbi

 1. Vidusceļa ielas pārbūve, posmā no Pļavu līdz Ganību ielai – darbi turpinās.
 2. Pļavu ielas pārbūve posmā no Vaiņodes ielas līdz Lauku ielai.
 3. Miera ielas posma pārbūve no Pļavu līdz Rāvas ielai.
 4. Noliktavas, Ābeļu un Kviešu ielas posmu pārbūve.

Gājēju ietvju posmu izbūve

 1. Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Jūrmalas līdz A. Klints ielai – darbi ir pabeigti.
 2. Imantas ielas posmā no Neatkarības rotas ielas līdz Studentu rotas ielai – darbi ir pabeigti.
 3. Studentu rotas ielā.
 4. Tirgus ielas posmā no 1905.gada ielas līdz Baseina ielai.

Iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana

 1. Brauktuves seguma atjaunošana Mirdzas Ķempes ielas iekškvartālā (brauktuve gar ēkām nr. 16 un 18).
 2. Slimnīcas un Grīzupes ielas posmu pārbūve (brauktuve garēkām Slimnīcas 15 un 7).

Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve

 1. Dzintaru un Jūrmalas ielas krustojumā.
 2. Graudu un Pasta ielas krustojumā.
 3. Klaipēdas ielā 71.
 4. Klaipēdas ielā 83A.
 5. Krišjāņa Valdemāra un Rožu ielas krustojumā.
 6. Pulvera un Cukura ielas krustojumos.
 7. Uliha un Jūrmalas ielas krustojumā.
 8. Uliha un Peldu ielas krustojumā.
 9. Vītolu un Uliha ielas krustojumā.
 10. Dzintaru ielā 90.

Satiksmes drošības uzlabojumi

 1. Luksofora objekta izbūve Brīvības un Esperanto ielas krustojumā.
 2. Neregulējamas gājēju pārejas pārbūve par regulējamu gājēju pāreju Ganību un Dārza ielas krustojumā.
 3. Ātruma ierobežošanas vaļņa izbūve un satiksmes organizācija Ziemupes ielā, iepretim ēkai Ziemupes ielā 6.
 4. Ātruma ierobežošanas vaļņa izbūve un satiksmes organizācija Vaiņodes ielā, pirms Ugāles ielas.
 5. Ātruma ierobežošanas vaļņa izbūve un satiksmes organizācija Rojas ielā, starp Vaiņodes un Mirdzas Ķempes ielu.
 6. Dzērves ielas autobusu pieturvietas un gājēju pārejas pārbūve.

Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve

 1. Kūrmājas prospektā, posmā no Celtnieku ielas līdz Graudu ielai.
 2. Durbes un Skrundas ielas krustojumā.
vizualizācija, kurā redzami cilvēki atpūšamies starp kokiem un dobēm
1 no 1Kārļa Zāles laukuma pārbūves vizualizācija.
 • Atjaunots:
 • 21. aprīlis, 2023