Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenošanā esošie projekti

2022. gadā plānoti dažādi būvdarbi un labiekārtošanas projekti visā Liepājā. Līdz ar remontdarbiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņem vērā, ka plāni kādā no objektiem objektīvu apstākļu dēļ var mainīties.

Būvdarbi un labiekārtošanas projekti

Īstenošanā esošie ielu būvdarbi

 1. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve.
 2. Inženiertīklu izbūve Kūrmājas prospekta, M. Valtera ielas, Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielas izejās uz pludmali.
 3. K. Zāles laukuma un Jūras ielas pārbūve.
 4. Būnas izbūve Baltijas jūras krasta erozijas risku apdraudējuma novēršanai Lībiešu ielā 37a un jūras akvatorijā.
 5. Skolas ielas pārbūve posmā no K. Zāles laukuma līdz Teātra ielai.

Plānotie ielu būvdarbi

 1. Liedaga ielas 6a pārbūve.
 2. Kūrmājas prospekta un Uliha ielas krustojuma pārbūve.
 3. Kūrmājas prospekta un Graudu ielas krustojuma pārbūve.
 4. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves 2. kārta, Lielās ielas posmā no F. Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai.
 5. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves 4. kārta:
  • K. Valdemāra iela posma no Peldu ielas līdz Rožu ielai pārbūve
  • Rīgas ielas posma no Raiņa ielas līdz 1905. gada ielai pārbūve
  • Dzelzceļnieku ielas posma no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai pārbūve
  • Sliežu maiņa apgriešanās aplī Brīvības ielas galapunktā.
 6. Ganību ielas pārbūve.
 7. Saraiķu ielas, Ziemupes ielas un Sakas ielas posmu pārbūve.

Pašvaldības ēku būvdarbi un teritoriju labiekārtojuma projekti

 1. Labiekārtojuma infrastruktūras izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu ielas un Glābšanas stacijas izejās uz pludmali.
 2. Muzeja ēkas pārbūve K. Ukstiņa ielā 7/9.
 3. Dzīvojamās ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu iela 53.
 4. Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20.
 5. Telpas grupas vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11.
 6. Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā.

Ielu infrastruktūras uzlabošanas darbi

Muitas ielas pārbūve.

Grants seguma ielu būvdarbi

 1. Riņķu iela no Skuju līdz Stārķu ielai – būvdarbi pabeigti.
 2. Skuju iela no Meža līdz Ventspils ielai – būvdarbi pabeigti.
 3. Bārtas iela no Vidusceļa ielas līdz Strautu ielai.
 4. Vidusceļa iela, no Pļavu līdz Ganību ielai.
 5. Pļavu iela no Lauku līdz Vaiņodes ielai.
 6. Miera iela no Pļavu līdz Rāvas ielai – šeit izbūvēsim asfaltbetona brauktuvi, ietves un lietus ūdens savākšanas sistēmu.
 7. Skuju ielā, posmā no Ventspils līdz Ābeļu ielai.
 8. Ābeļu iela.
 9. Noliktavas iela.

Iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana

 1. Siļķu ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabalu Siļķu ielā 18.
 2. Celmu ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabalu Celmu ielā.
 3. Grīzupes ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabalu Kārklu ielā 6.
 4. Slimnīcas ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabaliem Slimnīcas ielā 11 un 13.
 5. Daugavas ielas brauktuve posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai.
 6. Daugavas ielas iekškvartāla brauktuve posmā no M. Ķempes ielas līdz zemesgabalam Daugavas ielā 15.
 7. Klaipēdas ielas iekškvartāla brauktuve - piebrauktuve zemesgabaliem Klaipēdas ielā 104, 104A un 104B.
 8. Zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļa (autostāvvietas).

Gājēju ietvju posmu izbūve

 1. Dzērves ielā no Lauku līdz Salmu ielai – būvdarbi pabeigti.
 2. Atmodas bulvārī no Katedrāles ielas līdz pagriezienam uz Ziemeļu mola – būvdarbi pabeigti.
 3. Ventspils ielas posmā no Užavas līdz Miežu ielai.
 4. Kr. Valdemāra ielas posmā no Jūrmalas līdz A. Klints ielai.
 5. Imantas ielā no Neatkarības rotas ielas līdz Studentu rotas ielai.

Gājēju pāreju ierīkošana un citi ielu infrastruktūras uzlabojumi

 1. Kungu ielā pie Bāriņu ielas – notiks Bāriņu/Kungu ielas krustojuma pārbūve un gājēju pārejas pārcelšana citā vietā.
 2. Sakņu ielas posmā no Lapu līdz Ziedu ielai - pie jaunās pirmsskolas izglītības iestādes izveidosim auto stāvvietas.
 3. Flotes ielā - ierīkosim jaunu gājēju pāreju.
 4. Peldu ielas posmā no Alejas ielas līdz Uliha ielai – te ierīkosim ceļa ātruma valni.
 5. Lauku ielā – ierīkosim gājēju pāreju.
 6. Krūmu un Siļķu ielās - notiks Siļķu/Krūmu ielas krustojuma pārbūve un gājēju pārejas izbūve.
 7. Ventspils ielas un Miežu ielas krustojumā.
vizualizācija, kurā redzami divi tilti un gājēju ceļš par ezeru
1 no 2Ezermalas posma un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanāla pārbūves vizualizācija.
vizualizācija, kurā redzami cilvēki atpūšamies starp kokiem un dobēm
2 no 2Kārļa Zāles laukuma pārbūves vizualizācija.
 • Atjaunots:
 • 4. jūlijs, 2022