Topošie projekti

2019. gadā plānoti dažādi būvdarbi un labiekārtošanas projekti visā Liepājā, apskati tos vienkopus kartē.

Paralēli tiks veikts ielu bedrīšu plānveida remonts, brauktuvju asfaltbetona segumu atjaunošana, grants seguma planēšana, dabīgā akmens bruģa ielu posmu atjaunošana, luksoforu uzraudzība un vēl daudzi citi ikdienas uzturēšanas darbi.

Līdz ar remontdarbiem, jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem.

Jāņem vērā, ka plāni kādā no objektiem objektīvu apstākļu dēļ var mainīties.

Aktuālie un nākotnē plānotie ielu būvdarbi

 1. Grīzupes ielas pārbūve, posmā no Liepājas pilsētas robežās līdz Cukura ielas aplim,
 2. Kapsēdes ielas rekonstrukcija, posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai (uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2. kārta projekta ietvaros)
 3. Roņu ielas pārbūve, posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai 11B/Roņu ielai 9,
 4. Peldu ielas pārbūve, posmā no Dzintara boulinga līdz Hika iela,
 5. Cukura ielas pārbūve, posmā no Cukura ielas apļa līdz Nākotnes ielai,
 6. Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Lielajā ielā, posmā no tilta līdz Lielai ielai 11,
 7. Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve,
 8. Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve,
 9. Elizabetes ielas, posmā no Kviešu ielas līdz Ziemeļu ielai, pārbūve,
 10. Arnolda ielas, posmā no Alejas ielas līdz Dzintara ielai, pārbūve,
 11. Lietus ūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai (tostarp sūkņu nomaiņai) Jūrmalas parkā, Graudu, Vītolu, K. Valdemāra, Republikas, Ģimnāzijas, Ādu un Jaunajā ielā.

Aktuālie un nākotnē plānotie pašvaldības ēku būvdarbi un teritoriju labiekārtojuma projekti

 1. Telpu atjaunošana Dārza ielā 4/8,
 2. Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5,
 3. Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma saglabāšana (Kungu ielas 24 izveide par interjera muzeju, koncertdārza "Pūt, vējiņi! rekonstrukcija, Liepājas Svētās trīsvienības katedrāles rekonstrukcija),
 4. Dabas mājas izbūve Zirgu salā,
 5. Slēgtās futbola halles teritorijas labiekārtojuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu būvniecība Zvejnieku alejā 2,
 6. Ēkas pārbūve Siļķu ielā 7,
 7. Lidostas infrastruktūras attīstīšana – atlidošanas termināla 1. kārtas projektēšana un izbūve, kā arī degvielas tvertņu iegāde,
 8. Krasta erozijas risku apdraudējuma novēršana Liepājā (Būnas izbūve Lībiešu ielā 37a un jūras akvatorijā).
Liepājas futbola halles vizualizācija
1 no 2Latvijas Futbola federācija ir konceptuāli atbalstījusi Liepājas pašvaldības ieceri par futbola halles būvniecību Liepājā, kas atrastos blakus jau esošajam atklātajam futbola stadionam "Olimpija".
Liepājas Pētera I namiņu, Kungu ielā 24, vizualizācija
2 no 2Liepājas Pētera I namiņu, Kungu ielā 24, plānots atjaunot kā XVII gadsimta interjera muzeju.