Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenošanā esošie projekti

Iedzīvotāju ērtībai vienkopus apkopoti plānotie būvdarbi un labiekārtošanas projekti Liepājā. Līdz ar remontdarbiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņem vērā, ka plāni kādā no objektiem objektīvu apstākļu dēļ var mainīties.

Būvdarbi un labiekārtošanas projekti 2024. gadā

Īstenošanā esošie ielu būvdarbi

 1. K. Zāles laukuma pārbūve (atlikto darbu pabeigšana)
 2. Kūrmājas prospekta un Uliha ielas krustojuma pārbūve (atlikto darbu pabeigšana)
 3. Kūrmājas prospekta un Graudu ielas krustojuma pārbūve (atlikto darbu pabeigšana)
 4. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves 2. kārta, Lielās ielas posmā no F. Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai (atlikto darbu pabeigšana, defektu labošana)
 5. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves 4. kārta:
  • Rīgas ielas posma no Raiņa ielas līdz 1905. gada ielai pārbūve (atlikto darbu pabeigšana)
  • Dzelzceļnieku ielas posma no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai pārbūve (atlikto darbu pabeigšana)
  • Sliežu maiņa apgriešanās aplī Brīvības ielas galapunktā (plānoto defektu labošana)

Pašvaldības inženierbūvju būvdarbi

 1. Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūras krastu (Lībiešu iela)

Ielu infrastruktūras uzlabošanas darbi 2024. gadā

Atsevišķu ielu posmu vai laukumu būvdarbi

 1. Jūras ielas un satiksmes apļa seguma atjaunošana no Tramvaja tilta līdz F. Brīvzemnieka ielai
 2. K. Barona ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai
 3. Gājēju un velosipēda ceļa turpinājuma izbūve Klaipēdas ielā līdz pilsētas robežai
 4. Atmodas bulvārī 21, laukuma starp Atmodas bulvāri un Ziemeļu molu, seguma izbūves darbi
 5. Šķiroto atkritumu novietņu laukumu izbūve Ulmales ielā 2 un Ziemupes ielā 44

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve

Lietus ūdens kolektora atjaunošana un brauktuves asfalta virskārtas atjaunošana M. Ķempes, Vānes un Ganību ielas krustojumā

Grants ielu programmas būvdarbi

 1. Pļavu ielas pārbūve posmā no Vaiņodes ielas līdz Lauku ielai
 2. Noliktavas, Ābeļu un Kviešu ielas posmu pārbūve
 3. Ploču ielas no Sūkņu līdz Grīzupes ielai pārbūve
 4. Ālandes ielas no Jaunās līdz Dārza ielai pārbūve
 5. Pīļu ielas no Kungu līdz Tebras ielai pārbūve

Jaunu grants ielu posmu izbūve

 1. Krūmu ielā, no Krūmu ielas 63A līdz Sakņu ielai
 2. Upeņu ielas posma izbūve starp Grīzupes un Magoņu ielu
 3. Ezerlīču ielas posma izbūve starp Rojas, Cieceres, Airītes un Vaiņodes ielu

Gājēju ietvju posmu izbūve

 1. Studentu rotas ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz Atmodas ielai
 2. T. Breikša ielā no Aldara līdz Raiņa ielai

Iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana

 1. Slimnīcas un Grīzupes ielas posmu pārbūve (brauktuve ga rēkām Slimnīcas 15 un 7)
 2. Mirdzas Ķempes ielas iekškvartālā (brauktuve gar ēkām nr. 16 un 18)

Satiksmes drošības uzlabojumi

Gājēju pāreju izbūve

 1. Pie Kalpaka tilta, O. Kalpaka ielas pusē
 2. Šķēdes ielā, pie Dzintara vidusskolas
 3. Dārza un Ganību ielas krustojumā - neregulējamas gājēju pārejas pārbūve uz regulējamu pāreju

Gājēju pāreju apgaismojumu izbūve

 1. Tirgus ielas un Jelgavas ielas krustojumā
 2. Cenkones un Sudraba Edžus ielas krustojumā
 3. Ģenerāļa Baloža un Mežmalas ielas krustojumā
 4. Eduarda Tisē un Zirņu ielas krustojumā
 5. Jaunās ostmalas un Zemnieku ielas krustojumā
 6. Starp īpašumiem Salmu 50 un Ezera ielu 98
 7. Salmu un Amatas ielas krustojumā

Satiksmes ātrumu ierobežojošo vaļņu izbūve

 1. Reiņu meža ielā posmā no Reiņu meža ielas 2 līdz Reiņu meža ielai 12
 2. Šķēdes ielā, posmā no Šķēdes 15 ielas līdz Krūmu ielai
 3. Namdaru ielā, posmā no Namdaru ielas 22 līdz Ventspils ielai
 4. Strazdu ielā, posmā no Strazdu ielas 10 līdz Strazdu ielai 6
1 no 2Noliktavas ielas grants seguma pārbūves darbi uz asfalta seugumu.
2 no 2Satiksmes ātrumu ierobežojošo vaļņu izbūve.
 • Atjaunots:
 • 20. maijs, 2024