Trūcīgas mājsaimniecības statuss

1. Statusa piešķiršanas kritēriji

Persona vai ģimene atzīstama par trūcīgu, ja mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanai, var:

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
  • Sociālā dienesta filiālē, .Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību nosaka:

  • Atjaunots:
  • 6. janvāris, 2021