Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Uz tikšanos par vairāku ezermalas ielu pārbūves projektu aicina tuvējo māju iedzīvotājus25. maijs, 2023Pašvaldība

  Iedzīvotāji piedalās apspriešanā
  1 no 1

  Saistībā ar iecerēto grantēto Pīļu, Amatas, Ālandes un Ezera ielu posmu pārbūvi uz asfaltbetona segumu, Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina tuvējo māju iedzīvotājus pirmdien, 29. maijā, plkst. 18.00 Kungu un Pīļu ielas krustojumā uz tikšanos ar izstrādātā būvprojekta autoriem un komunālās pārvaldes un būvvaldes speciālistiem.

  Izstrādātās grants ielu pārbūves programmas ietvaros 2024. gadā ir iecerēts uzsākt Pīļu ielas (visā garumā), Amatas ielas (posma no Salmu līdz Pīļu ielai), Ezera ielas (posma no Zirņu līdz Amatas ielai) un Ālandes ielas (posma no Dārza līdz Jaunajai ielai) pārbūvi.

  Pīļu ielā visā garumā tiks izbūvēta sešu metru plata asfaltbetona brauktuve un ietve vienā ielas pusē, kas būs kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš.

  Ezera ielas daļa iespēju robežās tiek projektēta līdzīgi kā posms no Ganību līdz Zirņu ielai, bet ar divvirzienu satiksmi un ar ietvēm abās ielas pusēs.

  Amatas ielā, posmā no Ezera ielas līdz Pīļu ielai, tiks būvēta 6 metru plata brauktuve ar gājēju un velosipēdu ceļu vienā ielas pusē, tālākā perspektīvā paredzot iespēju ielu un veloinfrastruktūru turpināt līdz Kungu ielai. Amatas un K. Ukstiņa ielas krustojumu paredzēts izbūvēt atbilstoši noteiktajām ielu robežām, tādējādi tiks arī uzlabota satiksmes drošība.

  Amatas ielas posms no Salmu līdz Ezera ielai, tāpat kā līdz šim, ir paredzēts kā strupceļš. Segumam tiks izmantots betona bruģis. Vienā ielas pusē tiks izveidots veloceļš. Pie Salmu ielas paredzēti jauni dekoratīvie apstādījumi.

  Ālandes ielas posmā paredzēts izbūvēt sešu metru platu asfaltbetona segumu ar ietvi vienā, nepāra numuru, pusē. Izvērtējot esošo situāciju, posmā no Jaunās līdz Kaļķu ielai ietve risināta arī pāra numuru pusē. Lai uzlabotu satiksmes un gājēju drošību, Ālandes un Dārza ielas krustojums tiks izbūvēts ar pacēlumu kā "guļošais policists".

  Kopumā vairākos ielu posmos paredzēts pārbūvēt arī ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadus, uzlabot esošo apgaismojumu. Lietus ūdeņus no brauktuvēm paredzēts novadīt ar slēgto sistēmu (gūlijas un lietus kanalizācijas kolektori). Tāpat tiks risināta arī gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Lai ierobežotu satiksmes ātrumu, Pīļu un Amatas ielā paredzēti "guļošie policisti".

  Saistībā ar plānoto ielas pārbūves projektu, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina Kungu un Pīļu ielas krustojumā uz tikšanos, kurā kopīgi pārrunāt plānoto ieceri, uzdot un noskaidrot sev interesējošos jautājumus un rast tiem risinājumu.

  Lai pirms sarunas varētu iepazīties ar projekta tehnisko dokumentāciju, to ir iespējams apskatīt tīmekļvietnes sadaļā Grants ielu pārbūves programma 2022.–2027. gadam

  Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir izstrādājusi grants ielu pārbūves programmu 2022.–2027. gadam, kas paredz piecu gadu laikā uz cieto segumu pārbūvēt 11,08 km grants seguma ielas. Programmā ir iekļauta pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un termiņi, kad tajās plānoti būvdarbi. Jāņem vērā tas, ka norādītie termiņi ir provizoriski un var mainīties, atkarībā no pieejamā finansējuma.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 776
  E-pasts: samd@liepaja.lv