Vides pētījumi

Liepājas pašvaldība regulāri organizē pētījumus par vides vērtībām, seko līdzi monitoringa rezultātiem un savas kompetences ietvaros veic uzraudzību. Šajā sadaļā var iepazīties ar pēdējos gados speciālistu veiktajiem pētījumiem.

2016. gadā veiktie pētījumi

2015. gadā veiktie pētījumi

2014. gadā veiktie pētījumi