Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zilais karogs

Liepājas oficiālajās peldvietās un jahtu ostā ik vasaru plīvo pasaulē zināmākais ekosertifikāts – Zilais karogs, kas apliecina, ka te var droši atpūsties, ka ūdens ir tīrs un apstākļi atbilst cilvēkam drošai atpūtai.

Zilais karogs plīvo

Zilais karogs apliecina vietas atbilstību 33 stingriem kritērijiem, kas attiecas uz ūdens kvalitāti, vides kvalitāti, drošību, pakalpojumu sniegšanu, vides izglītības pasākumu un informācijas pieejamību.

Zilā karoga kritēriju izpildi uzrauga Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa. Par Liepājas Jahtu ostas darbību un attīstību rūpējas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Peldsezonas laikā, no 15. maijā līdz 15. septembrim, peldvietā “Pie stadiona” un Dienvidrietumu peldvietā par atpūtnieku drošību rūpējas Komunālās pārvaldes glābšanas dienests.

Skatīt: peldvietu zonējums 

Operatīvais tālrunis 63 420 269

Ūdens kvalitātei peldvietās regulāri tiek sekots līdzi, un akreditētas laboratorijas speciālisti veic mērījumus. Skatīt mērījumu metodiku un rezultātus.

Peldvietu apsaimniekotāji

Pludmalē

Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963

Beberliņu peldvietā

Pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti"
Tālrunis: 63 457 888
E-pasts: nodarbinatiba@liepaja.lv

Peldvietas ir izveidotas un tiek uzturētas atbilstoši:

Atbildīgās organizācijas par Zilā karoga kustību

Starptautiskā līmenī

Blue Flag International
Foundation for Environmental Education
Scandigade 13, 2450, Copenhagen, Denmark
E-mail: info@fee.global
www.blueflag.global

Nacionālā līmenī

FEE Latvia/ Vides izglītības fonds
Adrese: Lapu iela 17, Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67 225 112
www.videsfonds.lv

FEE īsteno arī tūrisma mītņu ekosertifikācijas programmu Zaļā Atslēga
www.greenkey.global, www.zalaatslega.lv

  • Atjaunots:
  • 21. aprīlis, 2023