Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Žoga nomaiņa un tā novietojums gar ielas robežu

Lai īpašumam nomainītu žogu, kas atrodas gar ielas robežu, ir nepieciešams būvvaldē saskaņot dokumentāciju, aizpildot iesnieguma veidlapu. Pirms veikt darbus, aicinām iepazīties ar galvenajiem nosacījumiem un saskaņošanas kārtību.

Jebkura īpašuma saimniekam Liepājas pilsētas teritorijā jāievēro vispārīgie Liepājas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Prasības, kas jāievēro ielas žoga novietojumam un izskatam, ietvertas noteikumu 5.18. nodaļā “Žogi”.

Infografika

Skatīt infografiku: Īpašuma uzlabošanas darbu saskaņošana (.pdf)

Galvenie nosacījumi:

  • Žogam jābūt saskanīgam ar būvju un blakusesošo zemesgabalu žogu arhitektūru un augstumu;
  • Visas žoga konstrukcijas izvieto pa zemesgabala robežu, izņemot gadījumu, ja robeža ielas pusē nesakrīt ar ielas sarkano līniju (zemesgabala robežas ir jānosprauž un dabā jāierāda sertificētam mērniekam);
  • Žogu būvē caurredzamu,
  • Žoga maksimālais augstums ielas pusē ir līdz 1,6 metriem,
  • Aizliegta dzeloņdrāšu (tostarp arī citu asu elementu izmantošana), izņemot, ja to paredz normatīvie akti;
  • Ja žoga plānots atjaunot krāsojumu (pārkrāsot tādā pašā tonī, kā līdz šim), nav nepieciešams būvvaldē saņemt saskaņojumu. Dokumentācija jāsaskaņo, ja plānots būtiski mainīt krāsu. Izņēmums – aizsargājamās apbūves teritorijās, kur krāsojums jāskaņo jebkurā gadījumā;
  • Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu.

Īpašumiem Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā, kas atrodas Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijās (lielizmēra .jpg fails), papildus jāievēro Liepājas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8. nodaļas “Aizsargājamās apbūves teritorijas” prasības. Žogu aizsargājamās apbūves teritorijās izgatavo atbilstoši Liepājā raksturīgiem vēsturiskiem analogiem. Ja zemesgabalā saglabājies vēsturiskais žogs vai tā daļa, jaunu žogu izgatavo pēc vēsturiskā žoga parauga.

Ražošanas objekta zemesgabalu atļauts nožogot ar necaurredzamu žogu, kura maksimālais augstums ir 2,2 metri. Savukārt apbūves noteikumu 104. punktā uzskaitītas ielas un pilsētas teritorijas, kur jāparedz caurredzams žogs atbilstoši ielas vides pilsētbūvnieciskajam raksturam (Pulvera, Zemgales, Turaidas, Lazaretes, Invalīdu, Nākotnes, Grīzupes, Brīvības, Cukura un Ģenerāļa Baloža ielas vai to posmi).

Ja rodas šaubas par to, kāds risinājums katrā gadījumā nepieciešams un vai jāievēro papildu prasības esošo pazemes inženiertīklu aizsardzībai, vislabāk to noskaidrot, vēršoties būvvaldē.

Robežžogu izbūve starp blakus zemesgabaliem

Robežžogu izbūvei vai pārbūvei nav nepieciešams saņemt būvvaldes saskaņojumu. Atbilstoši Civillikuma prasībām, blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem savstarpēji jāvienojas par robežžoga būvniecību un uzturēšanu, tostarp tā vizuālo izskatu, augstumu un novietojumu. Tā maksimālais augstums var būt līdz 2,5 metriem, ja tas nav pārredzams no publiskās ārtelpas.

Žoga izbūves vai nomaiņas iesnieguma veidlapu var iesniegt:

Kas var būt dokumentācijas izstrādātājs?

Nepieciešamo dokumentāciju žoga būvdarbiem var izstrādāt būvniecības ierosinātājs – pats ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.

Ņem vērā!

To, vai žoga nomaiņa saskaņota ar būvvaldi, ir tiesīga kontrolēt pašvaldības policija. Tā var pieprasīt dokumentus, kas pierāda saskaņojumu žoga nomaiņai.

Noderīgi

Papildu informācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis uzziņām: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv