Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts sporta organizācijām

1. Dotācija sporta izglītības programmu īstenošanai

Dotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt kvalitatīvas sporta izglītības ieguves iespējas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem.

Pieteikums par dotācijas saņemšanu nākošajam budžeta gadam jāiesniedz katru gadu līdz iepriekšējā gada 15. decembrim.

Skatīt: noteikumi un pieteikšanās anketa

Dotācijas nosacījumi

Uz dotāciju var pretendēt ikviens Sporta klubs (biedrības un komersanti), kurš darbojas Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un kurš savā darbībā īsteno licencētas sporta izglītības programmas, izpildot šādas prasības:

  • licencētas sporta izglītības programmas īsteno ne mazāk kā 1 (vienu) gadu;
  • Sporta klubā darbojas ne mazāk kā 3 (trīs) mācību - treniņu grupas sporta spēļu sporta veidos un ne mazāk kā 2 (divas) mācību - treniņu grupas individuālā sporta veidā.

Dotācijas piešķiršana

Dotāciju piešķir Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta attiecīgam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros. Dotācijas apmērs uz vienu izglītojamo mēnesī tiek noteikts katru gadu no jauna saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta iespējām un dotācijas aprēķināšanas kritērijiem.

Kontaktinformācija

Evija Mūrniece
Liepājas Sporta pārvaldes vadītāja vietniece
Tālrunis: 63 424 560
Mobilais tālrunis: 29 187 872
E-pasts: evija.murniece@liepaja.lv